Vitale stad

De stad leeft en is het centrum van de samenleving. Hier ontmoeten mensen elkaar, en wordt gewerkt, gewoond en geleefd. Aan de stad wordt voortdurend gebouwd, het is nooit af. Generaties komen en gaan, en functies veranderen. Activiteiten die elkaar versterken, maar elkaar soms ook in de weg zitten. Dus de juiste functiemix op de juiste plek. In een aantrekkelijke omgeving en duurzaam ingepast. Een bruisende samenleving leeft in een vitale stad.

Stad, wat wil je?

De stad staat voor grote opgaven. Demografische veranderingen zoals groei, krimp, vergrijzing, ontgroening en (arbeids)migratie, vragen een andere programmering van functies. En ook gedragsverandering zorgt er voor dat ruimteclaims wijzigen. Jongeren hebben een andere houding en verwachtingen dan ouderen. De vraag naar nieuwe woningen mag niet ten koste gaan van de ruimtebehoefte voor werkgelegenheid. Digitalisering versterkt de trends en versnelt het veranderend ruimtegebruik: minder winkels, meer online, meer thuiswerken. De behoefte aan fysieke ontmoetingen is gegroeid. Droogte en wateroverlast en vervuilende fossiele auto’s dwingen de stad tot nieuwe oplossingen voor de openbare ruimte. Het maken van de juiste keuzes is nú leidend voor een gezonde leefomgeving en een vitale stad.

Slim ontwikkelen gaat verder

Slim ontwikkelen is veel meer dan noodgedwongen keuzes maken. Het vereist onderzoek, visie, kennis en ervaring. Daarom komen bij gebiedsontwikkeling alle ruimtelijke opgaven steeds vaker integraal aan de orde. Nieuwe concepten als de voetgangersrijke binnenstad met meer ruimte voor ontmoeten en verblijven, en de 15 minuten stad met alle dagelijkse voorzieningen op fietsafstand, zijn bruikbare ingrediënten.  Functies, locaties en mobiliteit in samenhang ontwikkelen is noodzakelijk voor een vitale stad.

Samenwerking publiek en privaat voorwaarde

De complexiteit van ruimtelijke ontwikkelingen in de stad neemt de komende jaren verder toe. Met steeds meer aspecten moet rekening worden gehouden. Het betrekken van alle partijen met verschillende belangen is een voorwaarde voor succes. Voor overheidsbeleid om private initiatieven af te wegen, en voor de markt om ruimtelijke initiatieven rendabel te realiseren. Met onze kennis hoe de stad leeft en wat zij nodig heeft,  hebben wij de oplossingen om een stad vitaal te maken.

Publicaties

Meer publicaties

Een bruisende samenleving, daar doen wij het voor!

Felix Wigman
#

Meer weten over vitale stad?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman

Projecten

Meer projecten