Gebiedskoers detailhandel Rotterdam voor 2025

Voor detailhandelsvestigingen en ontwikkelingen in Rotterdam is de stedelijke detailhandelsnota leidend. De ambities en spelregels zijn uitgewerkt in de Gebiedskoersen Detailhandel.

DSC_4413.JPG

Structuur en gebieden

In de Gebiedskoersen Detailhandel zijn per gebied keuzes gemaakt t.a.v. de gewenste detailhandelsstructuur én de gebieden waar transformatie van winkels naar ander vastgoed meer toekomstperspectief biedt zoals economisch, maatschappelijk en wonen. De gebiedskoersen zijn in 2020 en 2021 geëvalueerd, geactualiseerd en in consultatie gebracht bij stakeholders. De nieuwe Gebiedskoersen Detailhandel Rotterdam 2022 - 2025 worden integraal onderdeel van het detailhandelsbeleid.

Perspectief

De Gebiedskoersen Detailhandel zijn in Rotterdam onderdeel van sectoraal beleid en voornamelijk gericht op het vastgoed in detailhandelsgebieden. In de consultatie is afstemming gezocht met visies en beleid voor andere sectoren zoals horeca, en integrale (gebieds)visies om ook woningbouw, mobiliteit en veiligheid mee te wegen. Het is echter geen complete inventarisatie: de focus ligt op het ruimtelijk perspectief van de detailhandel bij de uitwerking van de stedelijke detailhandelsnota. Het belang van flankerend beleid en instrumenten om parkeren, buitenruimte en samenwerking geregeld te krijgen zal in gebiedsvisies en uitvoeringsplannen vorm moeten krijgen. Dit is geheel in lijn met visie van de Taskforce Retail waarin vastgoedpartijen, ondernemers en gemeenten hebben samengewerkt aan 'Het gedeeld toekomstbeeld: naar vitale kerngebieden.'

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Locatie

Rotterdam

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout