Bezorgershof Geldrop, centrum in ontwikkeling

Dorpen kampen met een groot woningtekort. Tegelijkertijd is de druk om open ruimte te beschermen hoog. Dit vraagt om creatieve oplossingen. In Geldrop heeft BRO de gemeente ondersteunt met het verdichten van het Bezorgershof, van visie tot planvorming. Inmiddels is dit afgerond, wat de weg vrijmaakt voor meer woningen in het centrum.

2. eindsituatie.jpg

Het Bezorgershof maakt deel uit van het centrum van Geldrop. De buitenste schil bestaat grotendeels uit winkels met daarboven appartementen. In tegenstelling tot de publieke schil, is de binnenzijde van het Bezorgershof voornamelijk gericht op parkeren op publiek en privaat terrein, op opslag en op leveringspunten.

P05473_ ISO Bezorgershof_BKP_huidig_20231115_bkp.jpg

Verdichten Bezorgershof belangrijk voor woningmarkt

In Geldrop is een grote vraag naar woningen. Door de uitstekende ligging nabij verschillende voorzieningen en het openbaar vervoer, is het verdichten van het Bezorgershof belangrijk om de druk op de woningmarkt te verlichten. Door de achterkanten van de winkels te transformeren naar woningen, kan ook worden ingezet op het versterken van de verblijfskwaliteit van het hof, door het te vergroenen en aangename trage routes te creëren. Tegelijkertijd wordt ingezet op een efficiëntere indeling en duidelijkere routing voor gemotoriseerd verkeer, om het hof veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. De ontwikkeling dient hierdoor mede als een kwaliteitsimpuls voor het hele centrum.

P05473_ ISO Bezorgershof_BKP_beoogd_20231115_bkp_bkp.jpg
P05473_dwarsprofiel sfeerbeeld_20240229_Nieuwe voorkanten op percelen.png

Weg vrij voor bouw woningen

BRO heeft samen met Gemeente Geldrop-Mierlo het complete proces doorlopen. Voor het hele bouwblok werd een visie opgesteld, waarbij zowel de historische structuren als de ambities voor het gebied zijn meegenomen. Hierna is een schetsontwerp opgesteld, en is gesproken met diverse stakeholders. Het plan is getoetst op haalbaarheid van financiën, tot verkeer en groen. Vervolgens is een bestemmingsplan opgesteld waarin de relevante regels om de ontwikkeling in goede banen te leiden zijn vastgelegd. De afronding van dit proces maakt de weg vrij voor de start van het project en het daadwerkelijk bouwen van de woningen.

2. eindsituatie.jpg
3D beeld beoogde situatie
    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Geldrop-Mierlo

Locatie

Geldrop

Afronding

2024

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos