Vitale binnensteden en mobiliteit gaan samen

8 maart 2024

De discussie over mobiliteit en economie in binnensteden gaat vaak over verduurzaming aan de ene kant, en autobereikbaarheid aan de andere kant. Toch liggen de oplossingen minder ver uit elkaar dan gedacht!

Bezoek binnensteden neemt toe

Stedelijke gebieden verdichten in snel tempo. Het bezoek aan de binnenstad neemt toe. Locatus constateert na corona een stijging van het aantal bezoekers van ca. 20%. Dit is nog niet op het niveau van voor corona. Het gaat dan met name om metingen in winkelgebieden van binnensteden. Wanneer de bezoekersaantallen van oktober 2021 worden vergeleken met oktober 2023 ziet Resono een toename van meer dan 80% in middelgrote centra. Op basis van mobiel telefoongebruik in de hele binnenstad, dag & nacht en tijdens evenementen.

Ruimtegebruik neemt fors toe

In de binnenstad nemen de activiteiten toe en ze worden ook meer divers. Meer horeca, diensten, evenementen, cultuur, werken, wonen en maatschappelijke voorzieningen. Meer winkels is dan misschien niet aan de orde. Het aantal vestigingen met een trendy aanbod in centrumgebieden is de afgelopen 5 jaar met 20% afgenomen (Locatus, maart 2024). Maar er komen wel nieuwe winkelconcepten bij, met andere bezoekdoelen. Als gevolg van succesvol nieuw ondernemerschap. Met meer ruimtegebruik als gevolg.
Gelijktijdig moet meer worden geïnvesteerd in de leefbaarheid van de binnenstad. Hittestress weert bezoekers op warme dagen, wateroverlast bij hevige regenbuien moet worden opgelost, en de biodiversiteit moet worden verbeterd. Kortom: klimaat adaptieve maatregelen zijn noodzakelijk. Ook die vragen meer ruimtegebruik. En laten veel van die maatregelen nu ook bijdragen aan het versterken van de verblijfs- en ontmoetingsfuncties van de binnenstad. Een aantrekkelijke binnenstad zorgt voor meer bezoekers, en maakt de binnenstad als woonlocatie populairder.

Mobiliteit als oplossing

De keerzijde van meer bezoekers in de binnenstad is meer mobiliteit. En ook mobiliteit vraagt om meer ruimte. Een grotere  ruimteclaim door meer functies, meer leefbaarheid en meer mobiliteit, noodzaakt tot keuzes maken. In ieders belang. Maar we willen de dynamiek in de binnenstad niet op slot zetten. Nieuwe concepten voor horeca, werklocaties en wonen kiezen een passend vestigingsmilieu, en gaan niet 500 m. verderop zitten. Die functies zijn dus plaatsgebonden. Dat geldt ook voor klimaat adaptieve maatregelen. Als ergens in de binnenstad sprake is van hittestress of wateroverlast, kun je dat niet 500 m. verderop oplossen. Bovendien is daar misschien ook geen behoefte aan aantrekkelijke plekken voor verblijven en ontmoeten.
De oplossing ligt dus bij mobiliteit. De plek waar je van de fiets afstapt, uit de auto stapt of waar de bus stopt is minder statisch. Daar kun je mee schuiven of aanpassen naar doelgroep: lang parkeren, kort parkeren, hoog tarief, laag tarief, serviceniveau en deelmobiliteit.

Gezamenlijk doel voor de binnenstad

Publiek en privaat hebben hetzelfde doel, namelijk een aantrekkelijke en vitale binnenstad. Je speelt het spel dus samen, en tegen elkaar. De oplossing ligt in het belang van de economie én van duurzaamheid!

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman