Kansen pakken in stedelijke gebieden

16 januari 2024

Gestegen bouwkosten, rentestijgingen, personeelskosten en tekorten, macro-economische onzekerheid… In deze ‘perfecte storm’ is het realiseren van plannen niet langer vanzelfsprekend. Marktpartijen moeten gedwongen keuzes maken. Maar dat betekent niet dat er geen kansen zijn voor duurzame en rendabele projecten. Zolang overheid en markt maar goed met elkaar blijven samenwerken, houden we stand.

Grote opgaven nemen toe

Opgaven blijven groot en nemen zelfs toe; in aantal en omvang. We moeten meer woningen bouwen, de behoefte aan werklocaties is groot en de ruimte is schaars. Ook mobiliteitsvraagstukken vragen veel ruimte, denk aan stationsgebieden. Kortom: veel ruimtevragers opereren in een verdichtend stedelijk gebied. Niet elk project of plan kan zomaar doorgaan. Financiële haalbaarheid staat sterk onder druk. Tegelijkertijd neemt het eisenlijstje van gemeenten almaar toe. Ook stikstof en de Omgevingswet zijn belangrijke, vaak complicerende, factoren.

"Elke ondernemer die iets wil, verdient op z'n minst serieuze aandacht!"

In ontwikkelingstrajecten is het vaak geven en nemen. Voor zowel gemeenten als initiatiefnemers. Niet alle eisen kunnen worden gerealiseerd. Dat betekent soms concessies doen. Het is immers in ieders belang dat de ontwikkeling van plannen blijft doorgaan en dat de sector niet tot stilstand komt.

Gemeenten: geef duidelijkheid

Initiatiefnemers hebben behoefte aan duidelijkheid vanuit de overheid. Die moet dat op haar beurt ook verschaffen, in beleid en regelgeving. Niet om de zoveel jaar een andere koers varen, dat zorgt voor onzekerheid en uitstel of afstel van investeringen. Soepel lopend contact, bijvoorbeeld met de gemeente, helpt. Eén aanspreekpunt, iemand die een initiatiefnemer kan helpen door het oerwoud aan regels en disciplines. Dat zou ideaal zijn. Iemand met een positieve benadering richting initiatiefnemers. Want elke ondernemer die in deze tijd iets wil, verdient op z’n minst serieuze aandacht!

Strategische voorwaarden nodig

Vernieuwing en innovatie zijn essentieel om in deze roerige maatschappij verder te komen. Het is ook de taak van de gemeente om deze initiatieven primair te faciliteren, uiteraard met de juiste voorwaarden. Deze voorwaarden moeten dan niet te hard in lijstjes zijn gegoten, maar strategisch van aard zijn. Een strategische gebiedsregisseur die keuzes maakt en knopen doorhakt. Dát helpt om knelpunten vlot te trekken.

Initiatiefnemers: wees concreet

Initiatiefnemers kunnen zichzelf én de gemeente helpen door aan de voorkant al keuzes te maken. Realiseer je dat de gemeente moet dealen met beleids- en juridische kaders. Niet alles kan. Het is daarom verstandig om eerst zelf na te denken en je te laten adviseren over de mogelijkheden. Maak een concreet plan en invulling van een programma voordat je de onderzoekslast bij de gemeente legt. Probeer waar mogelijk proactief te helpen met input. En laat je adviseren over de belangen en regelgeving van de gemeente. Alleen als alle partijen daadwerkelijk samenwerken, kan resultaat geboekt worden. Het is tenslotte mensenwerk!

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout