Toekomstbeeld voor de detailhandelsstructuur in Tilburg

In de nieuwe detailhandelsvisie worden duidelijke keuzes gemaakt om kansen te pakken en bedreigingen te beperken. Doelen zijn een helder beleidskader met een onderbouwd en afgestemd toekomstbeeld voor de Tilburgse detailhandelsstructuur, en inzicht in de inspanningen die nodig zijn om de gewenste structuur te realiseren. Doordacht, afgewogen en breed afgestemd beleid is de sleutel tot succesvolle detailhandel met economische én maatschappelijke spin-off.

DJI_0078_bewerkt.jpg

Versterkt andere beleidsambities

De nieuwe detailhandelsvisie versterkt ook andere beleidsambities van Gemeente Tilburg, zoals de mogelijkheid om dichtbij huis de dagelijkse boodschappen te doen, het stimuleren van sociale ontmoetingsplekken (centra en buurthubs) en de leefbaarheid, en het versterken van één van de visitekaartjes van Tilburg; de binnenstad.
Het detailhandelsbeleid is uitgewerkt in 013 hoofduitgangspunten. In de visie is nadrukkelijk aandacht voor de verschillende type consumenten (doelgroepen) en hun wensen en koopgedrag. Bovendien onderscheidt de beleidsvisie zich door een heldere uitvoeringsparagraaf en juridische vertaling van de beleidskeuzes op kaart.

Draagvlak creëren

Om te komen tot een breed gedragen detailhandelsvisie door zowel Gemeente Tilburg, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen is een zorgvuldig proces doorlopen. Het projectteam bestond uit een afvaardiging namens Gemeente Tilburg. De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Tilburgse winkelgebieden. Daarnaast zijn alle stakeholders en de raad via een brede discussiebijeenkomst geraadpleegd, en heeft bilateraal overleg met de verschillende winkelgebieden plaatsvonden om de beleidskeuzes toe te lichten.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Locatie

Gemeente Tilburg

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout