Overcapaciteit om vertraging woningbouw op te vangen

16 november 2022

Nederland heeft een enorme woningbouwopgave. Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge woningbouwafspraken gemaakt. Er zijn genoeg plannen voor nieuwe woningen. Maar oplopende bouwkosten, een streep door de bouwvrijstelling en een gebrek aan harde plancapaciteit vertragen de woningbouw. Dat vraagt om meer woningbouwplannen maken dan nodig is, om in de behoefte te kunnen voorzien.

DSC_0817.JPG

Minister De Jonge presenteerde 11 maart jl. de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw. Hiermee streeft het Rijk naar meer regie en tempo, en naar een betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland.

Gebrek aan harde plancapaciteit vertraagt de woningbouw

Afgelopen oktober gaven de provincies aan hoeveel nieuwe woningen worden opgeleverd. De afspraken zorgen voor ruim 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Genoeg om in de woningbehoefte te voorzien. Maar de cijfers van de provincies roepen nog veel vragen op. Is sprake van 'harde' of 'zachte' bouwcapaciteit? Harde bouwafspraken zijn al goedgekeurd en de bouwgrond is geprepareerd. Bij zachte bouwcapaciteit is dat niet zo, en kunnen er nog allerlei obstakels zijn. Nog maar 36% van de plancapaciteit is vastgelegd in een vastgesteld of onherroepelijk bestemmingsplan. Door gebrek aan harde plancapaciteit is de uitvoering van 2/3 van de woningen op korte termijn niet zeker.

Ook rente, bouwkosten en stikstof zorgen voor vertraging

Daarnaast gaat grofweg 1/3 van de harde woningbouwplannen niet door of loopt vertraging op. Dat komt onder meer door stijgende rente, duurdere bouwmaterialen en stikstofmaatregelen. Ook kunnen er strategische overwegingen spelen om harde plannen niet te ontwikkelen of uit te stellen om de productie te spreiden. Zowel gemeenten als marktpartijen hebben baat bij een stabiele bouwstroom.

Maak meer woningbouwplannen dan nodig

Om vertraging en uitval op te vangen, wil het Rijk dat in gebieden waar de krapte het grootst is, 30% meer nieuwbouwwoningen worden gepland dan nodig. Deze overcapaciteit is nodig om tekorten op te vangen. In de praktijk betekent dit dat minder rigide moet worden omgegaan met het toevoegen van plannen voor nieuwe woningen. Meer woningbouwplannen zijn nodig om in de behoefte te kunnen voorzien. Laat je niet te veel leiden door behoefteramingen, maar zorg voor meer plannen voor nieuwe woningen. Een ruimer aanbod aan woningen en versnelde planvorming is door de grote druk op de woningmarkt niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk!

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos