Binnenstadsvisie Oosterhout actualiseren

15 januari 2024

Centrumgebieden zijn continu in beweging. Consumentengedrag verandert, aanbod staat onder druk. Ook de functie van de binnenstad verandert. Dit vraagt om bijstelling en aanscherping van visie en beleid.

Binnenstadsvisie Oosterhout
Binnenstadsvisie Oosterhout

Impact van de huidige binnenstadsvisie is duidelijk zichtbaar

BRO heeft in 2017 een visie gemaakt voor de binnenstad van Oosterhout. Belangrijke doelen waren een compacte binnenstad, een kwalitatief hoogwaardige binnenstad en het verminderen van het overschot aan winkelruimte. De visie vormde de start van een ingrijpende transformatieopgave.
De impact is inmiddels duidelijk zichtbaar. Het centrum is compacter, winkels zijn verplaatst vanuit de rand van het centrum naar een meer centrale locatie, de leegstand in het hart van het centrum is afgenomen, aanloopgebieden zijn verkleurd en het plein De Heuvel is compleet gerevitaliseerd.

Meer aandacht voor integraliteit en actuele thema’s

Toch is de binnenstad nog niet klaar. Belangrijke trends zoals online aankopen hebben doorgezet, en zijn zelfs versterkt. De druk op recreatief winkelen is verder toegenomen. De functie van de binnenstad blijft veranderen. De uitgezette koers vraagt om herijking, en moet waar nodig worden aangescherpt of bijgesteld. Daarbij wordt nadrukkelijk integraliteit gezocht en is meer aandacht voor thema’s zoals duurzaamheid, vergroening, wonen boven winkels en parkeren.

Participatie: huidige centrumvisie opnieuw tegen het licht

De centrumvisie uit 2017 wordt door BRO tegen het licht gehouden. Dit doen we niet alleen. Gemeente, ondernemers, eigenaren, bezoekers en inwoners participeren allemaal.
Hoe vinden zij dat het gaat? Welke ambities vinden zij nog actueel en welke hebben bijsturing nodig? Welke kansen zien zij voor duurzaamheid, vergroening en parkeren?
Het resultaat van de evaluatie vormt het vertrekpunt om een nieuwe stip op de horizon te zetten.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Frank Simons