Binnenstadsbarometer

30 juni 2022

De Binnenstadsbarometer is een landelijke monitor, die de ontwikkelingen in binnensteden inzichtelijk maakt, evenals de resultaten t.o.v. elkaar (benchmark).

DJI_0774_nabewerkt.jpg

Door data te combineren geeft de online barometer een integraal beeld van de ontwikkelingen in de binnenstad, aan de hand van diverse thema’s. BRO is mede-initiatiefnemer van de Binnenstadsbarometer.

De Binnenstadsbarometer biedt handvatten voor binnensteden waar dagelijks wordt gewerkt aan, en geïnvesteerd in, versterking. In een binnenstadsvisie, uitvoeringsagenda of meerjarenplan van een BIZ, is de strategie bepaald en zijn investeringen uitgewerkt. Om de effectiviteit van deze investeringen inzichtelijk te maken, is het meten van de resultaten en ontwikkelingen essentieel. De barometer maakt de ontwikkeling van de binnenstad op thema's inzichtelijk, en monitort de doeltreffendheid van investeringen en acties. Bovendien worden binnensteden via de online barometer met elkaar vergeleken.

Inhoud Binnenstadsbarometer

De Binnenstadsbarometer blijft in ontwikkeling en wordt continu gevuld met data. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van verschillende databronnen, o.a. met gegevens over aantallen bezoekers (Mezuro) en bereikbaarheid (Movares).

Het betreft data op het gebied van zes thema’s:
  1. Economie: de economische activiteiten in de binnenstad, en de toegevoegde waarde voor de verscheidenheid aan stakeholders.
  2. Veerkracht: de mate waarin een binnenstad, door een veelzijdigheid en hoge dichtheid van middelen, functies, en doelgroepen, schokbestendig kan reageren op de effecten van economische, sociale, en klimatologische veranderingen.
  3. Inclusiviteit: een inclusieve binnenstad waar deelname aan maatschappelijke activiteiten, diensten, cultuur, recreatie, entertainment, wonen, en werken, voor iedereen toegankelijk is.
  4. Identiteit: de eigenheid van de binnenstad en de mate waarin deze eenduidig en herkenbaar wordt uitgedragen in georganiseerde activiteiten, bebouwde omgeving, en branding van de binnenstad.
  5. Governance: de mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerkings- en organisatiekracht tussen stakeholders van een binnenstad, om in het beleid gestelde doelstellingen te halen.
  6. Levendigheid: een bruisende binnenstad met een brede variatie aan activiteiten, die invulling geven aan de wensen van verschillende doelgroepen, met verschillende bezoekredenen, op diverse tijdstippen van de dag en het jaar.
Binnenstadsbarometer
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout