Regionale Woondeals voorzien meer woningbouw

22 maart 2023

Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties hebben hun handtekening gezet onder de regionale Woondeals. De wens is om te zorgen voor 130% plancapaciteit, maar dat wordt een enorme opgave voor gemeenten om te realiseren.

Nieuwbouw.jpg

Op 9 maart jl. zetten minister Hugo de Jonge, Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten en 38 woningcorporaties hun handtekening onder vier regionale Woondeals voor Noord-Brabant. Het doel is om tot en met 2030 130.600 woningen te bouwen in de provincie. Tweederde van de nieuwbouw bestaat uit 'betaalbare' woningen.

Bouwopgave en locaties bekend

De Woondeals doen uitspraken over hoeveel woningen erbij komen in iedere regio en gemeente. Elke gemeente neemt een 'fair share' van de regionale opgave. In de regio Zuidoost-Brabant betekent dat voor de gemeente Eindhoven een bruto nieuwbouwopgave van 21.375 woningen, voor de gemeente Valkenswaard 1.085 woningen en voor de gemeente Bergeijk 645 woningen in de periode 2022 t/m 2030. Van de opgave wordt 85% gerealiseerd in zogenaamde sleutelprojecten; projecten die met name in beeld zijn voor versnelling van de woningbouw. Voor sleutelprojecten zijn specifieke subsidiemogelijkheden. Voor een volledig overzicht zie de regionale Woondeal Zuidoost-Brabant.

Samen meer woningbouwplannen maken

In de regionale Woondeal is ook afgesproken dat gemeenten zorgen voor 130% plancapaciteit tot en met 2030. 130% Plancapaciteit was al langer de wens van het Rijk. Dit wordt nu vastgelegd in de regionale Woondeals. Want er zijn meer woningbouwplannen nodig om in de behoefte te kunnen voorzien. De harde plancapaciteit ligt slechts rond de 36%, en dat maakt het noodzakelijk om meer zachte plannen hard te maken én nieuwe woningbouwplannen toe te voegen. Tijd om samen aan de slag te gaan!

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos