Binnenstadsvisie Leerdam

De uitdaging ligt in het creëren van een compact kernwinkelgebied, met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en de focus op inwoners, regio en toerisme.

Leerdam.jpg

De binnenstad van Leerdam moet een beleefgebied worden, waar de verschillende functies tot hun recht komen. Het versterken van de woonfunctie en het kwalitatieve aanbod zijn de belangrijkste pijlers.

Na een intensief proces met een enquête, brede bijeenkomsten en een klankbordgroep heeft BRO de binnenstadsvisie uitgewerkt, met aandacht voor de verschillende deelgebieden in de binnenstad. Ook is een uitvoeringsprogramma opgesteld met de belangrijkste actiepunten. Gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn nu aan zet om samen de gestelde doelen en ambities te bereiken.

Tijdens het hele proces heeft BRO ervaren dat de belangrijkste stakeholders in Leerdam nauw betrokken zijn bij de binnenstad, én actief willen bijdragen aan haar versterking. Het resultaat is dan ook een visie die kaders stelt voor álle betrokkenen.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Vijfheerenlanden

Locatie

Leerdam

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jan Carel Jansen Venneboer