Groot vertrouwen ondernemers en eigenaren

10 juni 2022

BRO heeft in 2021 en 2022 ruim 400 enquêtes afgenomen onder ondernemers en vastgoedeigenaren, in kleine en middelgrote centrumgebieden. De resultaten zijn hoopgevend.

Afbeelding ondernemers- en eigenarenenquetes.jpg

Impact corona op centrumgebieden

In veel centrumgebieden is het goed functioneren van winkelaanbod niet meer vanzelfsprekend. De concurrentie met online is groot en de leegstand nog aanzienlijk. Gedurende de coronacrisis is de druk toegenomen. Ondernemers en vastgoedeigenaren zijn hard geraakt, terwijl dit juist de partijen zijn die een centrumgebied dragen. Is er nog vertrouwen en perspectief?

BRO heeft in 2021 en 2022 ruim 400 enquêtes afgenomen onder ondernemers en vastgoedeigenaren, in kleine en middelgrote centrumgebieden waaronder Hilvarenbeek, Ommen, Zutphen, Steenbergen, Leerdam en Hilversum. De resultaten zijn hoopgevend.

Vertrouwen is groot, wél aandachtspunten

De impact van de coronacrisis is goed voelbaar. Hoewel de omzet van supermarkten, vers zaken en winkels in de persoonlijke verzorging gelijk bleef of zelfs toenam, had bijna 2/3 van de respondenten te maken met dalende omzetten. Met name in modische branches en horeca. Tóch hebben respondenten vertrouwen in de toekomst. Bijna 80% van de ondernemers is (zeer) positief over de toekomst. Deze positieve ondernemersgeest is juist nu meer nodig dan ooit.

De vastgoedeigenaren zijn eveneens positief, maar in mindere mate. Ongeveer 1/3 is positief en 1/3 is neutraal. Een aanzienlijk deel is dus minder positief, veelal eigenaren met vastgoed in de periferie van de centra. Locaties waar de winkelfunctie langzaam afneemt en die in transitie zijn. Deze eigenaren willen perspectief om functieverandering voor hun pand mogelijk te maken. Een zorgvuldige visie op het centrum en de verschillende deelgebieden is hiervoor noodzakelijk.

De ondernemers en vastgoedeigenaren zijn veelal positief over hun vestigingslocatie. Tegelijkertijd zijn er aandachtspunten. Bereikbaarheid, parkeergelegenheid, en bevoorrading zijn voor ondernemers cruciale randvoorwaarden. Eigenaren hebben behoefte aan functieverruiming, met name naar wonen.

De investeringsbereidheid is met name bij ondernemers groot. Deze investeringen hebben hoofdzakelijk betrekking op onderhoud (interieur, exterieur) en uitbreiding. Enkele ondernemers overwegen te verplaatsen, doorgaans ingegeven door matige bereikbaarheid of parkeermogelijkheden. Vastgoedeigenaren zijn voorzichtiger. Hun investeringsbereidheid neemt toe als de gemeente óók investeert in het centrum. Een integrale toekomstvisie is hierbij het uitgangspunt.

Ondernemers, eigenaren en gemeenten samen aan zet

Met de positieve ondernemersgeest voorop en een goede samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en gemeenten kunnen we bouwen aan vitale en toekomstbestendige centra. Uitgangspunt is een heldere, integrale visie op het centrum, haar deelgebieden en alle randvoorwaarden. Binnen de huidige maatschappelijke context. BRO ondersteunt gemeenten, ondernemers en eigenaren hierbij.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Frank Simons