Gebiedsprofielen centrum Utrecht

Gebiedsprofielen voor de binnenstad van Utrecht bepalen de juiste functie op de juiste plek. Samen met Gemeente Utrecht heeft BRO een methode ontwikkeld voor de uitwerking van de omgevingsvisie naar gebiedsprofielen.

De omgevingsvisie voor de binnenstad van Utrecht geeft richting aan de ontwikkelingen de komende jaren. Voor bepaalde gebieden betekent dit een sterke koerswijziging met veel impact, of specifieke aandacht voor leegstad, overlast, en doorstroming.

Samen met BRO heeft Gemeente Utrecht een methode ontwikkeld, de omgevingsvisie uit te werken naar ambities en afspraken voor een straat of buurt. Zó ontstaat het gebiedsprofiel. Een instrument dat zorgt voor regie op gebruik en beheer van gebouwen en openbare ruimte.

Gemeente Utrecht zet deze gebiedsprofielen in als sturingsmiddel. Om in complexe situaties en op dynamische plekken de juiste functies te bepalen, en de samenhang tussen gebouwen en openbare ruimte te waarborgen. In het gebiedsprofiel wordt vastgelegd welke functies de straat en panden passen, aan welke eisen de uitstraling moet voldoen, welke beheerafspraken moeten worden gemaakt en waarop wordt gehandhaafd. Het gebiedsprofiel levert maatwerk op een schaalniveau dat niet mogelijk is in de omgevingsvisie.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Locatie

Binnenstad Utrecht

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos