Omgevingsplein

We zetten ons in voor een leefomgeving die op de toekomst is voorbereid. We streven naar een gezond woon-, werk- en leefklimaat in Nederland, ook voor toekomstige generaties. Met ruimte voor stedelijke ontwikkelingen en infrastructuur, en met respect voor de identiteit en waarden van gebieden en landschappen.

Aerial-Kajak-RL-202205-010.jpg

Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit

De fysieke leefomgeving is als een levend organisme. Behoefte en functie verhouden zich tot ruimte en bestemming waarbij steeds het beste optimum moet worden gevonden. Een zoektocht naar meer diversiteit en prettige leefruimten. Veranderingen aan ruimten zijn kostbaar. Dat houdt in duurzame investeringen aangaan en keuzes durven maken. Omdat de fysieke leefomgeving het fundament is van de samenleving, is strategie voeren op  ruimtelijke ordening cruciaal voor een duurzame samenleving.

Wij wijzen overheden en marktpartijen de weg in het omgevingsrecht dat hieraan kaders stelt. We gebruiken de instrumenten van de Omgevingswet om ons doel te bereiken: omgevingsvisie, programma's, omgevingsplan en  omgevingsvergunning. Met creativiteit en oog voor de verschillende belangen, streven wij naar een haalbaar plan dat snel tot uitvoering kan worden gebracht.

Uitnodigings­planologie gericht op concrete initiatieven.

Reinder Osinga
#

Meer weten over omgevingsplein?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Reinder Osinga