Transformatieplan Dukenburg in Nijmegen

Het opgestelde masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie.

Dukenburg

Wijkwinkelcentrum Dukenburg in Nijmegen kent aanzienlijke leegstand, een gedateerde uitstraling en een matige ruimtelijke indeling. Vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente willen het tij keren. Het sterk verdeelde eigendom is daarbij een uitdaging.

BRO kreeg de opdracht om met betrokken partijen de transformatie vorm te geven. Voorstellen voor ruimtelijke ingrepen, weghalen van winkelmeters, introductie van nieuwe functies en verbinding met de wijk kwamen samen in een masterplan. Tegelijkertijd was het proces om tot uitvoering te komen het belangrijkste. Inmiddels zijn de eerste concrete stappen gezet, en krijgen de nieuwe bouwopgaven invulling.

Sleutel tot het transformatiesucces is de organisatie- en overlegstructuur met daarin de belangrijkste betrokkenen. Centraal hierbij staan de soepele communicatie, afstemming met alle stakeholders en creëren van draagvlak. Alleen door inleven in de verschillende belangen en het maken van duidelijke afspraken, ontstaat het vertrouwen samen winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst te geven.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Locatie

Dukenburg, Nijmegen

Afronding

2021

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman