Centrumplan Veenendaal

Om het centrum van Veenendaal toekomstbestendig te houden, is een andere kijk op de binnenstad noodzakelijk. Het bestaande programmaplan ‘Vitale Winkelstad’ liep ten einde, waarna de gemeente wilde doorpakken, en verder werken aan versterking van het centrum. BRO is gevraagd het nieuwe plan voor de binnenstad te schrijven: ‘Vitale Binnenstad; van winkelstad naar binnenstad’.

Veenendaal+3.png

BRO heeft een nieuwe integrale visie opgesteld voor de lange termijn (10 jaar), met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor 4 jaar. De visie en het uitvoeringsprogramma zijn opgesteld met 5 speerpunten voor de binnenstad.

Elk speerpunt is uitgewerkt in ambities, doelstellingen en concrete projecten.
  1. compleet
  2. toegankelijk
  3. groen en duurzaam
  4. innovatief
  5. goed georganiseerd

Resultaat

Een intensief proces is doorlopen met vertegenwoordigers van gemeente, ondernemers, vastgoedpartijen, horeca, cultuurinstellingen en warenmarkt. Tevens is een grootschalige enquête gehouden onder individuele ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners collectieven in het centrum. In het nieuwe programmaplan wordt onder meer ingezet op een compacter centrum in combinatie met een fikse transformatieopgave in de rand- en aanloopgebieden.

BRO heeft verschillende concrete ontwikkellocaties gedefinieerd met instrumenten en een stappenplan voor de aanpak, waaronder een vastgoedregisseur. Voor de diverse transformatielocaties zijn visualisaties gemaakt.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Veenendaal

Locatie

Centrum Veenendaal

Afronding

2021

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Frank Simons