Dordtse horeca krijgt ruimte voor ontwikkeling

11 april 2024

In opdracht van Gemeente Dordrecht heeft BRO een nieuwe horecanota opgesteld. Samen met beleidsmakers, ondernemers en bewoners is een zorgvuldig proces doorlopen. De nota is recent vastgesteld door de gemeenteraad van Dordrecht. De uitvoering kan nu beginnen en het biedt ondernemers helderheid en perspectief.

BRO00092.jpg

De vorige visie dateert uit 2007, en was toe aan actualisatie. Er is eerst een actuele 'foto' van de Dordtse horeca gemaakt. BRO heeft een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse opgesteld en het bestaande, aanverwante beleid onderzocht. Daarvoor zijn enkele malen de locaties bezocht. Daaruit werden, samen met belanghebbenden, de opgaven helder. Vervolgens zijn een visie en planologisch kader opgesteld.

Groei en versterken

De gemeente Dordrecht heeft duidelijke ambities, en gaat flink groeien qua inwoners. Dordrecht wil een aantrekkelijk aanbod hebben voor met name jongeren en jonge gezinnen. Het aanbod is nu relatief bescheiden van omvang en biedt dus versterkingskansen, zowel kwantitatief als kwalitatief. De toeristisch aantrekkelijke, historische binnenstad kan er ook economisch meer van profiteren.

Planologisch kader van groot belang

Middels een helder ruimtelijk functioneel kader wordt geregeld waar de horeca-uitbreiding voorzien is, en waar niet. Het aantal horecaconcentraties / schakelgebieden is uitgebreid, en dit zijn overwegend de plaatsen voor nieuwe horeca. Maar ook in wijk- en buurtcentra en op de woonboulevard liggen nog mogelijkheden. Nieuwe solitaire horeca in wijken, op bedrijventerreinen of in het buitengebied worden in principe niet ondersteund. Echter, een maatwerkafweging voor unieke, kansrijke concepten is mogelijk. Verdere groei van fastfoodconcepten wordt niet voorzien.

Ruimere openingstijden

Bij een levendige binnenstad horen ook ruime openingstijden. Het aantal incidentele 'verlaatjes' wordt in de horecaconcentratiegebieden flink verruimd. In deze concentratiegebieden mogen ondernemers 12 avonden (was 5) per jaar langer openblijven. Ook wordt bekeken of de reguliere sluitingstijd op de donderdagavond verruimd kan worden. Daarnaast wordt versterking van de terrassen gefaciliteerd. Dit wordt uitgewerkt in de 'Nadere Regels Terrassen'.

Lees hier: De Dordtse horeca, ruimte voor ontwikkeling
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Christian Severijns