Onderzoek creatieve industrie Businesspark Amstel, Amsterdam

In de Metropoolregio Amsterdam groeit de creatieve industrie hard, tussen 2014 en 2018 zijn de vestigingen met een kwart toegenomen. Om de creatieve industrie verder te laten groeien is passende werkruimte noodzakelijk. De levenscyclus van creatieve bedrijven laat zien dat voor groeiende bedrijven onvoldoende ruimte is.

60.000 m2 creatieve bedrijfsruimte

In opdracht van een projectontwikkelaar heeft BRO onderzoek gedaan naar de marktbehoefte voor nieuwe creatieve bedrijfsruimte in de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat om meer dan 60.000 m² bvo. Op basis van het bestemmingsplan was de ontwikkeling niet mogelijk vanwege een afwijkende bouwhoogte. Om de ontwikkeling te realiseren moest een wijzigingsplan worden opgesteld. Onderdeel hiervan was het toetsen van de behoefte in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Levendig met hoge omgevingskwaliteit

Bedrijven in de creatieve industrie opereren graag vanuit ‘levendige’ locaties, om soortgelijke, maar juist ook andere soorten gebruikers te ontmoeten. De aantrekkelijke, inspirerende en goed bereikbare omgeving maakt dat mensen er ook graag willen blijven. Op basis van de analyse vraag-aanbod, algemene trends, lokale en regionale ontwikkelingen en beleid, komt BRO tot de conclusie dat er aanzienlijke marktruimte is in de regio voor de creatieve sector. Sprake is van een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Ook de locatie nabij OV-haltes en de A10 en de ontwikkeling van ontmoetingsruimtes maken dat het initiatief voorziet in een ‘levendige’ locatie, met een hoge omgevingskwaliteit.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Bureau Verkuylen

Locatie

Ouderkerk aan de Amstel

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Henry de Vaan