Ontwikkeling binnenstad Tilburg

30 juni 2023

We schrijven 2008: BRO stelde een integrale visie op voor de ontwikkeling van de binnenstad van Tilburg. Inmiddels is het 2023 en zijn veel projecten uitgevoerd. Na 15 jaar is het logisch dat je, koersend richting uitvoering, woelige baren tegenkomt. Des te belangrijker om kennis te verankeren en koersvast te blijven. De wind hielden - en houden we nog steeds - in de zeilen door voortschrijdend inzicht altijd mee te nemen. De essentie van het plan verandert niet.

Centrum Tilburg

Vasthouden aan een duidelijke binnenstadsvisie

De koers is destijds uitgezet op de ontwikkeling van wonen, voorzieningen, verkeer en openbare ruimte. Met de blik op de horizon houden we vast aan een duidelijke visie en zien we de projecten in samenhang. Zo ontstaat een coherent eindbeeld dat als kader fungeert. Het biedt initiatiefnemers duidelijkheid, en geeft ruimte om er een eigen invulling aan te geven.

"Samenhang van het geheel blijft overeind, ook als de behoefte verandert."

Deelprojecten koppelen aan de hoofdstructuur

Voor de binnenstad zijn in de visie vijf verschillende vestigingsmilieus gedefinieerd: Spoorzone, Veemarktkwartier, Stadskern, Binnenstad West en Centrum Zuid. Als je een visie hebt op de ontwikkeling van de hoofdstructuur, dan kun je deelprojecten, die in de tijd uiteenlopen, daaraan koppelen. De samenhang van het geheel blijft overeind staan, ook als de behoefte en het programma voor de concrete invulling veranderen door voortschrijdend inzicht. Zo nam het aandeel 'wonen' in dit programma fors toe. Dat past bij de ontwikkeling van de behoefte in de afgelopen jaren.

Resultaten leiden tot een aantrekkelijker kernwinkelgebied

De afgelopen jaren zijn er al veel projecten in de binnenstad van Tilburg uitgevoerd. Met name in de Spoorzone, het Veemarktkwartier en de Stadskern zijn grote stappen gemaakt. Voorbeelden van concrete projecten zijn de bibliotheek LocHal en de verbinding onder het spoor naar de binnenstad. In het Veemarktkwartier is de verbinding tussen 013 Poppodium / parkeergarage Tivoli via de Veemarktstraat verbeterd. In de Stadskern is het stadskantoor herontwikkeld. Via het Stadhuisplein en de Stadhuisstraat is een parallelle route aan de hoofdwinkelstraat (Heuvelstraat) aangelegd.

Tel daarbij op: de zeer recent opgeleverde herontwikkeling van de Emmapassage en de doorsteken naar de Heuvelstraat, en via de Pieter Vreedestraat naar het Pieter Vreedeplein. Al die deelprojecten dragen samen enorm bij aan een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman