Verduurzamen bedrijventerreinen: zonder samenwerking geen succes

6 november 2023

Bedrijventerreinen staan volop in de belangstelling. Overheden verwachten dat bedrijventerreinen een grote bijdrage gaan leveren aan de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie. Zie onder meer het recente advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, en het rapport 'Ruimte voor circulaire economie' van het Planbureau voor de Leefomgeving.

BRO00206.jpg

De komende jaren moet er op dit gebied veel gebeuren. Denk daarbij aan de overgang naar schone energie, aanpassingen op klimaatverandering, minder en schoner verkeer, en hergebruik van grondstoffen. Veel gemeenten hebben hiervoor al mooie plannen liggen. Maar ondanks de goede bedoelingen gebeurt er in de praktijk vaak te weinig.

Verduurzamen bedrijventerreinen nodig

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de lokale economie en werkgelegenheid; 30% van alle banen in Nederland bevindt zich daar. Maar veel bedrijventerreinen zijn verouderd en niet duurzaam. Veel gemeenten hebben plannen gemaakt om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren. De uitvoering blijkt in de praktijk vaak moeilijk. Op veel terreinen werken de bedrijven namelijk onvoldoende samen en zijn er niet genoeg mensen en middelen om aan verduurzaming te werken. De gemeente staat daarmee alleen voor de uitvoering van de plannen.

Succesvolle voorbeelden in Nederland

Goede voorbeelden van een succesvolle samenwerking tussen gemeenten en bedrijven op bedrijventerreinen zijn er zeker. Een mooi voorbeeld is bedrijventerrein Bruine Kilhaven in Werkendam. De ondernemersvereniging en de gemeente werken daar samen aan verduurzaming van het terrein. Zo is er onder meer parkmanagement en een project om meer zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen. De hoge organisatiegraad helpt daarbij enorm. Daniëlle Braat van Gemeente Altena beaamt dit: “We hebben veel verschillende bedrijventerreinen in Altena. Daar waar de bedrijven goed georganiseerd zijn, lukt het ons goed om samen met bedrijven acties op te pakken. Op bedrijventerreinen zonder vereniging is dit veel moeilijker.”

Hoe verhoog je de organisatiegraad?

In de eerste plaats moet de gemeente het goede voorbeeld geven door voldoende eigen mensen en geld voor bedrijventerreinen beschikbaar te stellen. Wanneer er geen enkele vorm van organisatie is, zal de gemeente zelf het bedrijfsleven moeten helpen zich te organiseren. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld worden overgehaald om een werkgroep of vereniging te starten. Het aanbieden van extra menskracht, kennis en eventueel subsidies aan ondernemersverenigingen kan ook helpen.

Gezamenlijk actieplan

Wanneer de organisatie eenmaal staat, is het raadzaam dat gemeente en bedrijven hun samenwerking vastleggen in een gezamenlijke actieplan. Daarin worden concrete acties, tijdpad en verwachte inzet van zowel bedrijven als gemeente opgenomen. Ook een overzicht van de kosten mag niet ontbreken.

Kom in actie

Verduurzaming van bedrijventerreinen begint dus bij het verenigen van de aanwezige bedrijven. Dus kom in actie en begin daar als eerste mee. Wij helpen u graag daarbij!

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Henry de Vaan