Dordrecht werkt samen aan stadsregie

Samen met Ik Onderneem! heeft BRO, in opdracht van Gemeente Dordrecht, intensief gewerkt aan professionele samenwerking tussen betrokken binnenstadspartijen. Voor de toekomst heeft de binnenstad verschillende opgaven, zoals de aanpak van leegstand, vergroening, gastvrijheid, beleving en mobiliteit.

Dordrecht

Complexiteit opgaven

De complexiteit van binnenstedelijke opgaven vraagt om een gezamenlijke aanpak. Daarom besloten de gemeente en de centrumondernemers ruim 2 jaar geleden in te zetten op professionele samenwerking in een ‘Binnenstadsbedrijf’. Met de intentie daar ook andere centrumpartners bij te betrekken. Voor de aanpak van actuele binnenstadsthema’s is een sterke samenwerking cruciaal. Vooral het betrekken van vastgoedeigenaren, maar ook culturele instellingen, warenmarktondernemers en binnenstadsinwoners.  

Betrekken partners

Voor het betrekken van de binnenstadspartners hebben we parallel gewerkt aan:
  • Een activatietraject voor centrumondernemers: dit heeft geleid tot meer betrokkenheid bij activiteiten en projecten van dé Dordtse ondernemersclub POBD.
  • Betrekken van vastgoedeigenaren: met een koplopersgroep is gewerkt aan een gezamenlijke agenda om de prioriteiten te bepalen. Een vereniging van eigenaren is in oprichting met mogelijk een vastgoed BIZ voor adequate financiering.
  • Betrekken van de warenmarkt en culturele instellingen: om ieder met een eigen agenda en prioriteitenlijst aan te haken bij de samenwerking.
  • Informeren van binnenstadsbewoners: zij verenigen zich in een Platform, voor meer pro-actieve betrokkenheid bij de binnenstad.

Belevingswaarde in functiemix

In Dordrecht wordt met de samenwerking in het Binnenstadsbedrijf breed ingestoken wat betreft aanhaken van binnenstadspartners. Dit sluit aan bij actuele ontwikkelingen in binnensteden, waar het accent verschuift van retail naar een sterkere functiemix. Cultuur en de warenmarkt dragen bij aan de belevingswaarde. Ook de woonfunctie neemt toe, waarbij het betrekken van inwoners bij ontwikkelingen in de binnenstad bijdraagt aan de sociale meerwaarde.

Meerjarenplan

Het Binnenstadsbedrijf heeft een meerjarenplan opgesteld met prioriteiten in thema’s en projecten, organisatiestructuur en voorwaarden voor verdere samenwerking. Hiermee kan de Dordtse binnenstad vooruit.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

Locatie

Binnenstad Dordrecht

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman