Transformatieplan Dorpsstraat Zoetermeer

De Dorpsstraat in Zoetermeer kampt met langdurige winkelleegstand. Alles wijst er op dat voor commerciële voorzieningen teveel meters beschikbaar zijn, zodat moet worden gewerkt aan een compacter en levendiger winkelgebied. Dit vraagt om een strategie voor sterke profilering, als ook transformatie naar andere functies. In nauwe samenwerking met ondernemers, eigenaren en gemeente zijn beide sporen parallel opgepakt.

DJI_0001_bewerkt.jpg

De strategie voor profilering bestond uit ontwikkeling van een manifest op basis van de kernwaarden, vernieuwing website, inzet social media, organisatie gezamenlijke activiteiten, vernieuwing uithangborden, etc.

Voor de transformatie naar andere functies is gezamenlijk het kernwinkelgebied bepaald, waar publieksfuncties in de plint zorgen voor levendigheid. Aan de randen van het kernwinkelgebied is wonen op de begane grond als aantrekkelijk alternatief toegevoegd. Wonen nabij voorzieningen is in trek, en creëert extra draagvlak voor de Dorpsstraat met ‘reuring’ in de avonduren.

BRO heeft het proces naar een compacte en levendige Dorpsstraat begeleid; van ontwikkeling - naar gedragen toekomstbeeld - sterke profilering - én juridisch planologische vertaling in een nieuw bestemmingsplan.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

Locatie

Dorpsstraat Zoetermeer

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman