Straatje erbij aan de randen van steden en dorpen

9 januari 2023

De roep om woningbouw is groot. Beleidsmatig ligt de voorkeur hiervoor binnen steden en dorpen. Maar het toenemende belang van duurzaamheid en gezondheid binnen steden biedt kansen voor nieuwe bouwlocaties aan de randen van steden en dorpen: de uitleglocaties.

Ladder: nadruk op woningbouw bij bestaande bebouwing

De essentie van het rijksbeleid is zo veel mogelijk bouwen in de buurt van bestaande bebouwing. Om de natuur en het landschap te beschermen. Het Rijk gebruikt daarvoor de Ladder voor duurzame verstedelijking. Als een woningbouwontwikkeling voorziet in een behoefte én gepland is binnen bestaand stedelijk gebied, dan levert dat een groen vinkje op. Als de woningbouwontwikkeling daarbuiten is gepland, dan vraagt dat om een motivatie waarom bouwen binnen de stad geen optie is.

Ruimte is schaars

Binnen steden groeit de druk op de schaarse ruimte. Vierkante meters zijn nodig voor nieuwe woningen en voorzieningen, bedrijven en verkeer. Ook groen en water vragen een plek in de stad, om een duurzame en gezonde leefomgeving te creëren. Door het toenemende belang van duurzaamheid en gezondheid in steden neemt het belang van open, groene zones ook toe. Met andere woorden: er is niet genoeg ruimte om alles binnenstedelijk op te lossen. Op zoek naar een alternatief dus.

Uitleglocaties als geschikt alternatief

Aan de rand van veel steden en dorpen liggen logische gebieden die voortborduren op de bestaande binnenstedelijke structuur: de uitleglocaties. Zulke locaties sluiten goed aan op de randen van de stad. Deze plekken, inmiddels bekend als 'straatje erbij' van Economisch Instituut voor de Bouw, kunnen geschikte alternatieven zijn voor nieuwe woningbouw, en tegelijkertijd ruimte in de stad vrijspelen voor groen. Als we nou eens minder rigide omgaan met juist daar woningen te bouwen?

Nuance, creativiteit en flexibiliteit nodig

De stad volbouwen met woningen lijkt niet het antwoord, alle nieuwe woningen bouwen 'in het weiland' ook niet. Het is niet zwart-wit. Uitleglocaties bieden kansen voor het realiseren van meer woningbouwlocaties én zorgen voor duurzaamheid en gezondheid in de stad. Woningbouw buiten de stad moet passen in het landschap zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van de stad. Door het woningtekort is het nu extra belangrijk om genuanceerd, creatief en flexibel om te gaan met geschikte locaties voor de korte en lange termijn.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman