Vitale centrum- en supermarktstructuur Hilvarenbeek

Gemeente Hilvarenbeek streeft naar vitale en toekomstbestendige centra van Hilvarenbeek en Diessen, en een optimale gemeentelijke supermarktstructuur. BRO voerde het distributieplanologisch onderzoek uit en adviseerde de gemeente. 

Handvatten

In opdracht van Gemeente Hilvarenbeek heeft BRO een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd, en geadviseerd over de toekomstige centrum- en supermarktstructuur binnen de gemeente. Dit biedt Gemeente Hilvarenbeek handvatten voor nieuwe ontwikkelingen in de centra van Hilvarenbeek en Diessen, en voor supermarktontwikkelingen.

Vitale centra

Vitale centra van Hilvarenbeek en Diessen zijn het uitgangspunt. Daarom heeft BRO vier hoofdopgaven geformuleerd die hoofdzakelijk betrekking hebben op het centrum van Hilvarenbeek: concentratie van winkels en voorzieningen, vergroten van de diversiteit, functiemenging en verkleuring, en transformatie van aanloopstraten. BRO heeft tevens sturingsinstrumenten aangereikt die bijdragen aan het realiseren van bovenstaande opgaven.

Evenwicht tussen consumentenverzorging, fijnmazigheid en economische haalbaarheid

Voor de supermarktstructuur adviseert BRO het evenwicht te zoeken tussen een compleet aanbod (consumentenverzorging), nabijheid van boodschappenvoorzieningen tot de woonomgeving (fijnmazigheid) en economische haalbaarheid (gezond functioneren). In Hilvarenbeek is reeds sprake van een goed evenwicht hiertussen. Vanuit het evenwicht én het distributieplanologisch onderzoek kan medewerking worden verleend aan verplaatsing en uitbreiding van een discountsupermarkt, die als enige discounter in de gemeente meerwaarde heeft voor de consumentenverzorging.

Intensieve samenwerking tussen partijen

In het project is uitvoerig samengewerkt met de gemeente. Ondernemers en vastgoedeigenaren in Hilvarenbeek en Diessen zijn betrokken via enquêtes en groepsgesprekken met als doelen meenemen in het proces, ophalen van input en creëren van draagvlak voor beslissingen.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Hilvarenbeek

Locatie

Gemeente Hilvarenbeek

Afronding

2021

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Frank Simons