Gevolgen fusie Albert Heijn en Jan Linders

15 december 2022

Supermarktketen Jan Linders fuseert met Albert Heijn en verdwijnt uit het straatbeeld. Jan Linders wordt franchisenemer bij Albert Heijn en houdt wel zeggenschap over de winkels. De meeste winkels worden omgebouwd tot Albert Heijn. Tien bestaande AH winkels worden door het franchisebedrijf overgenomen.

supermarkt.jpg

Betekenis voor het Zuid-Nederlandse supermarktlandschap

De fusie heeft betekenis voor de marktgebieden en de winkelcentra waar beide formules een winkel hebben (zie figuur en tabel 1). Wat gebeurt er straks met de 'dubbelingen' in de winkelstructuur? Worden supermarkten gesloten? Verliezen die centra dan een supermarkt en daarmee een belangrijke trekker? Niet per se.

figuur_fusie_supermarkten.png
Figuur 1. Bron: Locatus

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet deze fusie nog goedkeuren. Eerder keurde de ACM de fusie tussen PLUS en Coop goed. Onder voorwaarde dat in gebieden waar enkel Coop en PLUS supermarkten aanwezig waren, PLUS deze Coop supermarkten zou verkopen.

Een vergelijkbare constructie biedt kansen voor de dorpscentra met Albert Heijn en Jan Linders. Elf Jan Linders vestigingen zijn niet betrokken bij de deal. Voor deze supermarkten wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar. Dit zijn de dikgedrukte supermarkten in de tabel. Dat biedt kansen voor nieuwe supermarkten in die marktgebieden. Daarbij moet opgemerkt worden dat supermarktformules niet per definitie inwisselbaar zijn. De ene formule kan op een locatie prima uit de voeten, de andere niet.

Algemene betekenis voor het supermarktlandschap

De huidige fusie past in een trend; steeds minder supermarktformules blijven over. De afgelopen jaren werd Deen verkocht aan Albert Heijn, Vomar, Dekamarkt en Emté aan Jumbo en Coop aan PLUS. Albert Heijn wordt een belangrijke speler in Zuid-Nederland waar hun dekking nog niet optimaal was (zie figuur).

Wat betekent deze trend voor het Nederlandse supermarktlandschap?

  • Aan de ene kant is de ontwikkeling positief. De fusie maakt een modernisering van de Jan Linders supermarkten en digitalisering van hun businesscase mogelijk. Vanwege de grote concurrentie en de snel veranderende consumentenbehoeften is dit voor supermarkten essentieel. De consument heeft de meeste baat bij moderne en efficiënt opererende supermarkten.
  • Aan de andere kant valt er voor de consument steeds minder te kiezen. Veel consumenten hebben voorkeur voor een bepaalde supermarktformule. Daarbij bezoeken we veelal verschillende supermarkten voor verschillend assortiment. In een situatie waar weinig te kiezen is, bestaat het risico dat lokaal de prijzen verhoogd worden of het aanbod van producten en / of de kwaliteit van service verslechtert.

De tijd zal het leren welke supermarktmutaties nog meer gaan plaatsvinden en of geschikte alternatieve formules overblijven. In die marktgebieden ligt de opgave de consumentenverzorging op peil te houden (voldoende keuze) en de winkelstructuur vitaal en aantrekkelijk te houden (aantrekkelijkheid winkelcentra).

Tabel 1: Winkelgebieden met zowel Albert Heijn als Jan Linders supermarkten. In de vetgedrukte centra wordt de vestiging van Jan Linders verkocht aan een andere supermarktformule.
Bron: Locatus

1. In Tegelen neemt de nieuwe franchise van Jan Linders de AH supermarkt over.

Tabel_fusie_supermarkten.jpg

Auteurs: Frank Simons, adviseur retail & centrumontwikkeling en Daan Goos, adviseur retail & gebiedsontwikkeling.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Daan Goos