Centrumvisie Dinxperlo

Visie voor het centrum van Dinxperlo, uitgewerkt in vier scenario's. De ambities van het voorkeurscenario zijn vertaald in een vogelvluchtschets voor het Prins Clausplein.

Dinxperlo

BRO en Stadskracht hebben een integrale visie opgesteld voor het centrum van Dinxperlo, in co-creatie met stakeholders. Tijdens de vier bijeenkomsten met ondernemers, vastgoedeigenaren, belangenverenigingen, scholen, inwoners en bezoekers bleek de verdeeldheid over de meest perspectiefrijke ontwikkelrichting van het centrum:

  • Is detailhandel de voornaamste identiteitsdrager van het centrum?
  • Moet de centrumstructuur drastisch worden gewijzigd?
  • Zijn supermarkten de belangrijkste trekkers of ruimtelijke kwaliteit?

BRO heeft de ruimtelijk-functionele analyse en de stakeholdersanalyse uitgevoerd en de resultaten vertaald naar een integrale visie voor het centrum, met vier ontwikkelscenario’s. Deze vier scenario’s zijn besproken in werkgroepen met ondernemers, vastgoedeigenaren, warenmarkt exploitanten, belangenverenigingen en culturele organisaties.

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst is de visie gefinetuned. De vier scenario’s zijn gepubliceerd, en alle reacties hebben geleid tot een voorkeursscenario. In dit voorkeursscenario zijn voor het Prins Clausplein de ambities vertaald naar ruimtelijke ingrepen in een vogelvluchtschets. Zo wordt zichtbaar wat de ambities in de praktijk betekenen zoals minder auto’s op het plein, meer ruimte voor voetgangers, meer groen, meer ruimte voor terrassen en herontwikkeling. Dit heeft bijgedragen om tijdens bijeenkomsten draagvlak te creëren bij inwoners en belanghebbenden.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Aalten

Locatie

Centrum, Dinxperlo

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos