Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders

6 september 2022

Flitsbezorging is een nieuw fenomeen in Nederland. Boodschappen bezorgen aan huis binnen tien minuten, dat spreekt veel mensen aan. Echter zorgen deze boodschappendiensten ook voor overlast bij omwonenden, staat de verkeersveiligheid onder druk en concurreren ze met de traditionele boodschappenwinkels. Gemeenten weten dan ook niet goed hoe met dit lastige vraagstuk om te gaan. BRO en Movares deden samen onderzoek.

Krachten bundelen

Flitsbezorging gaat veelal over ruimtelijke inpassing én mobiliteit. Het ligt daarom op het snijvlak van deze twee expertises en dat is de reden dat veel gemeenten hiermee worstelen. Deze handreiking is geschreven door BRO en Movares. Beide adviesbureaus adviseren gemeenten vanuit hun eigen vakgebied, namelijk de juridisch-planologische inpassing van flitsbezorgers vanuit BRO en Movares adviseert met name over mobiliteit, logistiek en openbare inrichting.

Objectief en relevant

In deze handreiking staat objectieve en relevante informatie over flitsbezorging voor onderbouwde beslissingen aan de hand van een integraal en genuanceerd beeld vanuit verschillende invalshoeken, waaronder locatievoorwaarden, ruimtelijke effecten en regulering.

Ook op CVS Congres

De uitkomsten van dit onderzoek worden op 13 en 14 oktober gepresenteerd op het CVS Congres 2022 in Utrecht. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn en in gesprek te gaan. U kunt natuurlijk ook altijd rechtstreeks contact opnemen.

Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Daan Goos