De Metropoolregio smaakt naar meer

1 juli 2022

In de discussie over de stikstofplannen van het kabinet gaat veel aandacht uit naar de boeren. Maar als we willen toewerken naar een duurzaam voedselsysteem, dan zal iedereen moeten veranderen. Samen met Het PON & Telos schreef BRO een essay over de meerwaarde van een regionale voedselstrategie in Zuidoost-Brabant.

DJI_0016_Metropoolregio.JPG

In de discussie over de stikstofplannen van het kabinet gaat veel aandacht uit naar de boeren. De vraag of zij moeten stoppen, verplaatsen of hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, beheerst op dit moment het maatschappelijk debat. Maar als we willen toewerken naar een duurzaam voedselsysteem, dan zal iedereen moeten veranderen. Naast boeren, ook burgers en bedrijven, zoals supermarktketens.

Consumptiekant betrekken

Het heeft weinig zin wanneer boeren duurzamer voedsel produceren, maar dat vervolgens niet in de supermarktschappen belandt en wij niet bereid hun (duurdere) producten te kopen. Bij het verduurzamen van de voedselproductie moeten we de consumptiekant betrekken. Het menu, voedselkeuze en eetgedrag zijn minstens zo belangrijk als stikstofreductie en perspectief voor de landbouw.

Integraal voedselbeleid nodig

Een systeem dat gezonder voedsel oplevert voor burgers, een eerlijker inkomen voor boeren en een biodiverser landschap, vraagt inspanningen van ons allemaal. Om dat te bevorderen is integraal voedselbeleid nodig, dat vertrekt vanuit de onderlinge samenhang van productie, distributie en consumptie van voedsel. Steeds meer regio’s zien het belang van een voedselstrategie. Maar wat kunnen we op regionale schaal doen om het voedselsysteem te verduurzamen?

Voedselsysteem verduurzamen

In het kader van de gezamenlijke agenda voor het thema ‘Transitie Landelijk Gebied’, hebben de samenwerkende gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) aan BRO en Het PON & Telos gevraagd een essay te schrijven over de meerwaarde van een regionale voedselstrategie. In het essay gaan we na wat overheden – samen met betrokken partners uit de samenleving en het bedrijfsleven – kunnen doen om het voedselsysteem te verduurzamen.

Drie bouwstenen voor de aanpak

Mede geïnspireerd door voedselstrategieën in andere regio’s beschrijven we drie bouwstenen voor een aanpak in de MRE regio, gericht op de kortste weg als kans (bevorderen van korte ketens), met iedere hap een beter landschap (stimuleren van gezonde en duurzame voedselkeuze en voedselomgeving) en inzet op de innovatie van de voedselketen (de regio als proeftuin).

Tevens worden de eerste stappen beschreven die de MRE regio kan zetten om tot een voedselstrategie te komen. De beschreven stappen in het essay zijn: bekijk de (MRE) regio consequent door een voedselbril, benut de gebiedsgerichte aanpak voor de bredere beweging en begin als overheid met wat je zelf kunt stimuleren.

Als we werk willen maken van een duurzaam voedselsysteem moeten we samen aan de bak. Dat begint met het organiseren van nieuwe verbindingen tussen stad en land, producent en consument, boer en burger. Waar kan dat beter dan in de regio?

De Metropoolregio smaakt naar meer
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten