Detailhandels- en horecavisie Gemeente Veldhoven vastgesteld

20 maart 2024

BRO heeft in opdracht van Gemeente Veldhoven een traject doorlopen met intensieve participatie, voor de visie op detailhandel en horeca in de gemeente. Een lokale verdieping op de eerder door BRO geactualiseerde regionale detailhandelsvisie van het Stedelijk Gebied Eindhoven. De gemeenteraad heeft de visie met grote meerderheid vastgesteld.

Veldhoven groeit en dat vraagt om structuurwijziging

De komende jaren krijgt Veldhoven er circa 10.000 inwoners bij, in een gemeente van momenteel 64.000 inwoners. De bestaande detailhandels- en horecastructuur is op onderdelen verouderd, en vraagt om vernieuwing. Samen met gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben we de keuze gemaakt te investeren in de toekomst en niet overal vast te houden aan het bestaande. Een progressieve visie met ambities dus.

Herontwikkeling en kwaliteitsimpuls Citycentrum

Het winkelcentrum Citycentrum, als hart van de gemeente, heeft een grote kwaliteitsimpuls nodig. Inzet is versterking van het publieksgerichte voorzieningenaanbod in combinatie met meer sfeer en verblijfskwaliteit. De detailhandels- en horecavisie is concreet en ruimtelijk vertaald in het masterplan. In de plannen zit onder meer de herontwikkeling van het Meiveld tot aantrekkelijk verblijfsplein met horeca en terrassen, de sloop van de City Passage en de toevoeging van een discountsupermarkt.

Vernieuwing boodschappenaanbod in wijken

Diverse supermarkten in Veldhoven hebben een matige kwaliteit. De randvoorwaarden voor maatvoering, parkeren en bereikbaarheid zijn niet optimaal. Op basis van trends in consumentengedrag en de bevolkingsgroei, zet de visie in op versterking én herstructurering van het boodschappenaanbod. Doel is om alle (nieuwe) inwoners op korte afstand te voorzien van modern en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Dit betekent dat nieuwe locaties in beeld komen, en oude locaties verdwijnen.

Behouden van Veldhoven-Dorp als unieke parel

Het centrum van Veldhoven-Dorp heeft bijzondere kwaliteiten. Het is sfeervol, compact en heeft veel goede, lokale ondernemers. Het centrum kenmerkt zich door de hoogwaardige modische winkels aan de Kromstraat, en de diverse horecazaken die bezoekers uit heel Veldhoven en omgeving aantrekken. Behoud van het eigen DNA en de 'dorpse' sfeer zijn uitgangspunten. Extra belangrijk in het licht van een sterke verstedelijkingsontwikkeling en internationalisering van Veldhoven, met ASML als belangrijkste werkgever voor de regio.

Klik hier voor de Detailhandels- en horecavisie Gemeente Veldhoven.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout