Nieuws
: Participatieverplichting onder de Omgevingswet
Participatieverplichting onder de Omgevingswet

De Omgevingswet verplicht in het kader van een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan participatie toe te passen en beleid op te stellen.

Lees meer