Nieuws
: Nieuwe wet regelt vrijstelling stikstoftoets in realisatiefase
Nieuwe wet regelt vrijstelling stikstoftoets in realisatiefase

De nieuwe Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering treedt waarschijnlijk op 1 juli 2021 in werking.

Lees meer