Nieuws
: Parkeernormen in bestemmingsplannen
Parkeernormen in bestemmingsplannen

Indien geen omgevingsvergunning nodig is, kunnen parkeernormen worden geborgd met een dynamische verwijzing in het bestemmingsplan.

Lees meer