Nieuws
: Toename rechtszaken tegen gemeenten over winkels buiten het centrum
Toename rechtszaken tegen gemeenten over winkels buiten het centrum

BRO en Rho stellen momenteel samen een handreiking op voor het reduceren van de plancapaciteit zonder planschade.

Lees meer