Wij zijn BRO

Jong en ervaren

We staan bekend in de markt om de realistische adviezen waar onze opdrachtgevers mee verder kunnen. Dat we al 60 jaar actief zijn in dit werkveld is daarin natuurlijk een belangrijke factor. Ons bedrijf is een sterke mix van ervaren adviseurs, stevige mediors en jonge talenten. De gemiddelde leeftijd is 35 jaar.

Betrokken en op afstand

We kennen Nederland van binnen en van buiten. We zijn bij zoveel initiatieven en projecten betrokken, dat we vaak aan een half woord genoeg hebben om in opdrachten onze weg te vinden. We zijn een kritische vriend voor onze opdrachtgever, maar als hij de uiteindelijke route kiest knokken we er even hard voor.

Realistisch en innovatief

We vertalen gedachten en plannen naar de realiteit. Haalbaarheid en realistische adviezen zijn voor ons altijd het vertrekpunt. Panklaar. Doordat we vooroplopen in ruimtelijke ontwikkeling en bij zoveel verschillende projecten betrokken zijn, zien we ook waar kansen liggen voor innovatie. Simpelweg om met nieuwe ingrediënten, elke keer opnieuw, een doordachte en realistische aanpak te kunnen bieden.

Wendbaar en geduldig

In onze branche zijn veel bedrijven heel groot of heel klein. Met zo’n 80 BRO-ers zijn we nog klein genoeg om iedereen bij naam te kennen. De menselijke maat zorgt ervoor dat met BRO samenwerken plezierig en laagdrempelig is. Wij zijn een overzichtelijke organisatie en groot genoeg om te beschikken over alle kennis en disciplines die nodig zijn in ons werkveld.

Kracht van het individu en van het geheel

Elke BRO-er heeft een sterke eigen inbreng en veel opdrachten worden op persoonlijke titel verworven. Met al die unieke experts in huis is er veel synergie. Iedereen werkt samen aan projecten. Ontwerpers, beleidsadviseurs en omgevingsrechtspecialisten zoeken elkaar op, werpen lijntjes uit, brengen hun krachten samen. Cruciaal om de complexe uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan.

Maak kennis met

BRO is een bevlogen en enthousiaste groep adviseurs en ontwerpers van de ruimte. Deskundigheid en een sterk gevoel van commitment hebben we met elkaar gemeen. We hebben onder meer juristen, stedenbouwkundigen, ecologen, geografen, onderzoekers, planologen, landschapsarchitecten en financiële experts in huis.

Het team
Lees onze corporate story