Centrum Ede nóg aantrekkelijker: groen & gastvrij!

In opdracht van Gemeente Ede begon BRO vlak voor het uitbreken van de coronapandemie met de Evaluatie & Verrijking van de Centrumvisie uit 2016. Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Wat komt er op ons af? En wat hebben we nodig om koers te houden?

DJI_0007_Bewerkt.jpg

Behaalde successen vieren

Sinds 2016 heeft Ede centrum grote stappen gemaakt in het verwezenlijken van de toekomstvisie. Herinrichting en vergroening van pleinen, straten en stegen, herstel van historische gevels en organisatie van beeldbepalende evenementen hebben Ede centrum weer op de kaart gezet. De aantrekkingskracht en waardering voor het centrum zijn meetbaar toegenomen. Ook intensiever beheer van openbare ruimte, het spontane ontstaan van de groep Gelukkige Binnenstad en het versterken van de samenwerking tussen centrumpartijen, hebben bijgedragen aan versterking van Ede centrum. Met de slogan Ede centrum Groen & Gastvrij is het centrum inmiddels uitgeroepen tot Binnenstad met potentie vanuit de verkiezing Beste Binnenstad.

Blik op de toekomst

Het centrumgebied van Ede kent desondanks nog de nodige uitdagingen voor de toekomst. Trends en ontwikkelingen blijven vragen om een heldere koers en daadkracht voor het centrum.

De Centrumvisie is verrijkt rondom de volgende vier thema’s:
  1. ontmoeten & verbinden
  2. sociaal & duurzaam
  3. identiteit & marketing
  4. samenwerking & organisatie

Meerwaarde breed ingestoken

In de visie van 2016 lag het accent vooral op ruimte en economie. Een compacter kernwinkelgebied, stimuleren van de woonfunctie, versterken van de functiemix en ruimtelijke verbindingen blijven van belang. Ede is er inmiddels van overtuigd dat binnensteden van de toekomst ook sociale en duurzame meerwaarde bieden. Met aandacht voor inclusiviteit, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en energietransitie wordt hieraan invulling gegeven. Voor het versterken van het merk Ede centrum is de cultuursector een belangrijke identiteitsdrager.

Gedeeld eigenaarschap

Na een intensieve periode waarin de gemeente fors heeft geïnvesteerd, gaat de gemeente een stapje terug doen. Er is behoefte aan gedeeld eigenaarschap met de centrumpartijen. De successen van afgelopen jaren vragen om voortzetting van de aanpak. Daarom willen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente zich met partijen uit het sociale domein verenigen in een nieuw Binnenstadsplatform. Dit platform zal vanuit de verrijkte visie zorgen voor een nóg aantrekkelijker centrum.

In juni 2021 is de verrijkte Centrumvisie 'Ede centrum, Groen & Gastvrij' door de gemeenteraad vastgesteld.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Ede

Locatie

Centrum Ede

Afronding

2021

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman