Stijgend marktaandeel Aldi en Lidl

7 oktober 2022

We doen vaker boodschappen bij Aldi en Lidl. Het marktaandeel van beide discounters neemt flink toe, zo blijkt uit recente cijfers van IRI, opgevraagd door NU.nl. Is de supermarktstructuur hierop voorbereid?

supermarkten.jpg

Economische onzekerheid voor consument

Door de aanhoudende inflatie en stijgende energiekosten worden boodschappen flink duurder. Daarom kiezen consumenten steeds vaker voor de discountsupermarkten Aldi en Lidl. Beide supermarkten hebben het imago goedkoper te zijn dan full service supermarkten.

Meer winkelvloeroppervlak

Het is echter de vraag of de supermarkten van Aldi en Lidl wel klaar zijn voor extra bezoekers. Want supermarkten moeten volledig up to date zijn, om aantrekkelijk te blijven voor de consument. Dat geldt voor de bereikbaarheid, uitstraling, maar bovenal de omvang van het winkelvloeroppervlak (wvo). Nodig om het groeiende assortiment overzichtelijk uit te stallen, met een grotere versafdeling en meer gekoelde producten. Te kleine supermarkten worden op termijn minder aantrekkelijk, gezien de schaalvergroting in de hele supermarktsector.

Nieuwe supermarkten hebben doorgaans een omvang vanaf ca. 1.000 m² wvo. Onderstaand figuur laat zien dat Lidl, en vooral Aldi, nog een groot aantal (te) kleine winkels hebben, namelijk kleiner dan 800 m² wvo. Dit betreft ca. 38% van alle Aldi filialen en ca. 11% van alle Lidl filialen. Een opgave voor deze supermarkten, want zij willen de extra bestedingen wél vasthouden.

Figuur_1.jpg

Visie actualiseren, maatwerk voor nieuwe ontwikkelingen

Daarnaast zijn de kleine supermarkten ook een opgave voor hun gemeenten. Want supermarkten hebben veel maatschappelijke waarden: eerste levensbehoeften, ontmoetingsfunctie en trekkers van winkelcentra. Sommige supermarkten kunnen gemakkelijk opschalen, andere hebben fysiek geen ruimte of worden belemmerd door planologische procedures. Nu ook onlinebestedingen een vlucht nemen, is het denkbaar dat we op termijn minder, maar grotere, supermarkten overhouden. Dit toekomstbeeld is niet nieuw, maar wordt wel sneller realiteit. Daarom is het essentieel een goede én actuele visie op de supermarktstructuur te hebben, met maatwerk voor nieuwe ontwikkelingen!

Auteurs: Daan Goos, adviseur retail & gebiedsontwikkeling en Frank Simons, adviseur retail & centrumontwikkeling.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Daan Goos