Inrichtingsplan dorpshart Middelbeers

BRO heeft het dorpshart van Middelbeers opnieuw ingericht. Samen met actieve bewoners en ambitie is een plan uitgewerkt, dat tot en met de realisatie door BRO is begeleid. 

Katalysator voor dorpshart

Eén van de concrete uitwerkingen uit de visie voor het dorpshart van Middelbeers is de herinrichting van de openbare ruimte. Het inrichtingsplan dient als katalysator om het dorpshart van Middelbeers veiliger, groener en aantrekkelijker te maken.

Samen

Samen met actieve bewoners heeft BRO de uitgangspunten voor het plan bepaald en uitgewerkt in een inrichtingsplan voor de buitenruimte. In het plan is een echt dorps en 'Beers' basisprofiel uitgerold met een brede rijloper voor vrachtverkeer, optisch versmald door brede fietssuggestiestroken en opgaande hagen tussen trottoirs en rijloper. Bij de verschillende pleinen en entreegebieden zijn elementen toegevoegd voor een veilige, dorpse en groene inrichting. Opgenomen in een beeldkwaliteitsplan dat BRO samen met de bewoners heeft vormgegeven.

Aandacht voor kwaliteit

Kers op de taart is de transformatie van het gebied rondom de oude dorpspomp, waarvoor BRO een nieuw waterelement heeft ontworpen. BRO heeft namens de gemeente de regie gehouden tijdens de technische uitwerking naar het definitief ontwerp en de uitvoering, met altijd aandacht voor kwaliteit.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Oirschot

Locatie

Middelbeers - gemeente Oirschot

Afronding

2019

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ruud Tak