Online winkelen genuanceerd

29 maart 2022

In februari 2022 presenteerde BRO, in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning en I&O Research, het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021). Hieruit blijkt dat de online kooporiëntatie blijft stijgen, terwijl het aantal winkels in met name recreatieve branches afneemt. Toename van online bestedingen wordt vaak gelijkgesteld aan afname van bestedingen in winkels. Terecht? En hoe ga je om met online bestedingen in detailhandelsonderzoek?

Online Shopping1.jpg

Online neemt een vlucht

In sommige branches neemt online winkelen een vlucht, zoals mode, elektronica en woninginrichting. Ook in branches waar van oudsher minder online gewinkeld werd is sprake van een sterke toename, zoals voor de dagelijkse boodschappen. De stijging van online winkelen is een structurele trend, maar heeft ook een zetje gekregen door corona. Het online winkelaanbod neemt ook toe.

Online bestedingen groeien, bestedingen in winkels groeien ook

De toename van online aankopen betekent niet minder aankopen in fysieke winkels. Integendeel, in de meeste artikelgroepen profiteerden ook de fysieke winkels van meer bestedingen. In de branches waar het online aandeel al jaren hoog ligt, is echter wel sprake van een daling van de bestedingen in fysieke winkels. Ook het fysieke winkelaanbod in deze branches neemt al jaren af. Denk aan mode, sport- en spel, huishoudelijke artikelen en elektronica. Mogelijk is dit een voorbode voor andere branches.

Online geen bedreiging maar kans

Online vindbaarheid wordt steeds belangrijker, zeker voor de nieuwe generaties. Het gaat ook om de mate waarin winkels / merken in contact staan met de consument (engaging). Ken je klant. Ga het gesprek aan. Fysiek en online. De wisselwerking tussen fysiek en online wordt steeds belangrijker. De online bestedingen beschouwen we in onderzoek momenteel als ‘afvloeiing’. Dit is niet helemaal terecht, aangezien een deel ook terugvloeit naar fysieke winkels die ook online opereren (multichannel). De uitdaging voor fysieke winkels ligt in het beter benutten van de stijgende online bestedingen. Hierdoor wordt afvloeiing omgebogen naar binding of toevloeiing.  

Meer nuance en ander perspectief

De fysieke en online leefwerelden zullen meer met elkaar verbonden raken. Dat vraagt om meer nuance. Meer online aankopen betekent niet het einde van fysieke winkels, maar zorgt wel voor grote verschuivingen. Winkels en centrumgebieden moeten de kansen van online winkelen en digitalisering beter benutten. BRO zet zich ook de komende jaren actief in om de toenemende verwevenheid van de fysieke en online leefwereld beter te betrekken in onderzoek en advies.

Zie ook: Grootste koopstromenonderzoek ooit: binnensteden verliezen terrein, horeca neemt toe

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning (Part of Sweco) en I&O Research.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout