Vaststelling Supermarktvisie Bladel

6 juli 2023

Op 5 juli jl. heeft de gemeenteraad van Bladel de door BRO opgestelde Supermarktvisie Bladel vastgesteld.

Met deze visie kan de gemeente, samen met ondernemers in Bladel en Hapert, de volgende stap zetten in het toekomstbestendig maken van beide centrumgebieden.

Concreet betekent dit voor Bladel het definitief realiseren van het al langer gewenste haltermodel voor het centrumgebied, en voor Hapert uitbreiding van de Lidl vestiging. Mede afhankelijk van de verwachte schaalsprong van woningbouw in de nabije toekomst, ontstaan op termijn waarschijnlijk ook uitbreidingsmogelijkheden voor de andere, bestaande supermarkten in beide kernen.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Frank Simons