Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem wil 10.000 woningen bouwen. Ook moeten er extra voorzieningen komen, en het gebied moet bereikbaar en aantrekkelijk blijven. BRO deed onderzoek. 

Gemeente Haarlem heeft de ambitie tot 2030 ca. 10.000 woningen te bouwen, verdeeld over een aantal ontwikkelzones. Eén van de zones is de Europaweg in Schalkwijk, waar de helft wordt gebouwd: 5.000 woningen. Deze groei van woningen en huishoudens vraagt om extra voorzieningen, en het bereikbaar en aantrekkelijk houden van het gebied. O.a. door de ontwikkeling van OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid. Daarnaast wil de gemeente dat voorzieningen voor inwoners binnen tien minuten te voet of per fiets te bereiken zijn (tienminutenstad).

BRO heeft het huidige voorzieningenniveau in beeld gebracht en onderzoek gedaan naar het gewenste voorzieningenniveau in Schalkwijk, met specifieke aandacht voor de ontwikkelzone Europaweg. Daarnaast heeft BRO geadviseerd hoe deze voorzieningen toekomstbestendig kunnen worden verspreid, geclusterd en gepositioneerd, in Schalkwijk en binnen de Europawegzone. Het programma en de visie zijn vertaald in een afwegingsprincipe, voor de programmatische invulling van huidige en toekomstige projecten en initiatieven in Schalkwijk.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Locatie

Haarlem

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman