Koers voor detailhandel en horeca in Groningen

In de tweede helft van 2019 is gestart met een onderzoek naar de stand van zaken en ontwikkelingen in de detailhandel en horeca in de gemeente Groningen, en de belangrijkste opgaven voor de toekomst.

Groningen

Harmonisatie beleidsvisies en opgaven

De gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen zijn in 2019 samengegaan in de nieuwe gemeente Groningen. Dit vroeg om een harmonisatie van beleidsvisies en opgaven. Anderzijds ligt voor de detailhandel en horeca in de gemeente de opgave om in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen én mee te groeien met de verwachte groei van de bevolking.

Ruimte voor retail

Onderdeel van deze onderzoeken was o.a. een vraag- en aanbodanalyse, koopstromenonderzoek (in samenwerking met I&O), enquête via het inwonerspanel van de gemeente en brede bijeenkomsten met stakeholders (ondernemers, vastgoedeigenaren). In een latere fase is ook de overnachtingenmarkt in de gemeente onderzocht.

Retailvisie

De onderzoeksresultaten geven aan dat beide economische sectoren veel gemeen hebben en elkaar gebiedsgericht op veel vlakken raken en deels ook overlappende doelgroepen kennen. Beide sectoren vermengen ook steeds meer met elkaar (blurring). Voor de vertaling van onderzoek naar beleid is een gezamenlijke benadering daarom wenselijk. Om deze reden werken de gemeente Groningen en BRO op dit moment aan een nieuwe integrale detailhandels- en horecavisie. Dit beleid geeft de koers weer voor de ontwikkeling van de detailhandel, horeca en overnachtingenmarkt in de gemeente.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Locatie

Gemeente Groningen

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman