Horecavisie ArenAPoort

Het gebied ArenAPoort in Amsterdam-Zuidoost is in vele opzichten uniek. Naast het grote Amsterdamse Poort met winkels, horeca en dienstverlening en Woonmall Villa Arena, bevat het ook een groot uitgaans- en evenementencentrum met landelijke allure, het drukst bezochte voetbalstadion van Nederland en hotels en kantoren. De woonfunctie van het gebied is relatief bescheiden maar zal de komende decennia fors groeien.
www.arenapoort.nl

BRO is door Gemeente Amsterdam gevraagd een integrale horecavisie voor ArenAPoort te ontwikkelen. Deze visie bouwt voort op de strategische ontwikkelstrategie, gericht op programmatische, ruimtelijke beeldkwaliteiten en andere aspecten, en gaat deel uitmaken van de nog op te stellen programmastrategie voor ArenAPoort. In de tussenliggende periode kunnen de uitkomsten in de visie worden gebruikt voor de planbegeleiding en -toetsing van ‘lopende’ projecten.  

Het resultaat is een concrete visie op de kansen voor verschillende vormen van horeca. Een haalbaar programma horeca, met voldoende ruimte voor innovatieve nieuwe horecaconcepten. Vanuit een integrale en gebiedsgerichte aanpak kan invulling worden gegeven aan de gebiedsopgave.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Afronding

2021

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Wanda Blommensteijn