Visie dagelijkse voorzieningenstructuur Roermond vastgesteld

BRO heeft in opdracht van Gemeente Roermond de visie op de dage-lijkse voorzieningenstructuur opgesteld. Dit gaat primair over de buurt-, wijk-, en dorpscentra die met name voorzien in boodschappenaanbod. De gemeenteraad heeft de visie unaniem vastgesteld.

Roermond.jpg

Focus ligt op leefbare wijken en dorpen

De visie kiest voor investering en vernieuwing van de dorps- en wijkcentra in de gemeente Roermond. Het dagelijkse artikelenaanbod, zoals van supermarkten, is in veel gevallen toe aan modernisering. Bovendien is dit nodig om tegenwicht te kunnen bieden aan de goed functionerende perifere supermarkten in Roermond en Duitsland. Behoud van toekomstbestendig dagelijks voorzieningenaanbod op loop- en fietsafstand is extra belangrijk, gezien de vergrijzing van inwoners. De leefbaarheid staat voorop.

Geen nieuwe perifere ontwikkelingen

De consequentie van een focus op de wijken en dorpen is dat nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van boodschappen aanbod in de perifere clusters van Roermond niet meer zijn toegestaan. Verdere afvloeiing vanuit de wijken en dorpen naar deze clusters is ongewenst, en zet het functioneren van het bestaande aanbod verder onder druk. Iets dat al heel sterk is, hoeft niet nóg sterker te worden. Het gaat immers om de balans.

Nieuwe (discount)supermarkt in Herten

In Herten zal sprake zijn van substantiële woningbouw. Op basis van de analyse ontstaat hier zowel kwantitatief als kwalitatief behoefte aan één nieuwe supermarkt, idealiter een discounter. De visie biedt hiervoor maatwerk, ook als locaties buiten het huidige centrum in beeld komen. Een nieuwe supermarkt is immers ruimtelijk niet goed inpasbaar binnen het centrum. Ook bereikbaarheid en parkeren kunnen niet worden uitgebreid. Maatwerk is daardoor belangrijk, met het belang van consumentenverzorging van de (nieuwe) inwoners van Herten voorop.

Maatwerk blijft mogelijk

Deze nieuwe visie biedt meer ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen die wel positief kunnen bijdragen aan de consumentenverzorging en de leefbaarheid. In diverse andere wijken liggen opgaven met betrekking tot het voorzieningenaanbod, veiligheid en bereikbaarheid. De visie nodigt ondernemers en vastgoedeigenaren uit met goede ideeën te komen, passend binnen de doelen en ambities van de visie. Een progressieve en flexibele visie dus.

Klik hier voor de 'Visie dagelijkse voorzieningenstructuur Roermond'

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Roermond

Locatie

Roermond

Afronding

2024

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout