Tutorial: strategie jaren 60 en 70 wijken

25 mei 2022

De naoorlogse wijken hebben een typische stedenbouwkundige structuur. Dit levert groene kwaliteiten, maar heeft ook geleid tot fysieke problemen: monotone bebouwing, ontworpen op schaal van de auto, gericht op één functie namelijk wonen. En met identiteitsloze openbare ruimte. Dat betekent flinke leefbaarheidsopgaven.

Wijken verbinden met stad en omgeving

Daarbij gaat het om leefbaarheidsopgaven ín de wijk en om de brédere, stedelijke opgaven rondom leefbaarheid. Zoals bijvoorbeeld gezondheid van bewoners, veroudering van vastgoed en openbare ruimte op wijkniveau, en de woningbouw- en klimaatopgave op stedelijk niveau. Het is belangrijk om te kijken naar het totaal van die opgaven en de samenhang ertussen. De naoorlogse wijk is immers een onderdeel van een groter stedelijk netwerk. We moeten daarom de wijken sterker met de stad en de omgeving verbinden. In de nieuwe ontwikkelingsstrategie komt dit allemaal samen.

Kansen door een integrale aanpak

Een vitale wijk is divers, heeft sfeer en een menselijke maat, is levendig en klaar voor de toekomst. Wij zien daarbij kansen om de grotere stedelijke opgaven rondom woningbouw en klimaat in te zetten om de problemen op wijk- en buurtniveau aan te pakken. Zoals de woningbouwopgave gebruiken om de leefbaarheidsopgave in de wijk aan te pakken. En de gezondheidsopgave inzetten om de groene kwaliteiten van de wijk te versterken.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Thijmen van Gompel