Nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling

30 juni 2023

Met alle partijen samenwerken aan een inhoudelijk sterk plan voor gebiedsontwikkeling. Dat begon in de planontwikkeling voor Stadshart Woensel in Eindhoven al in de vroege verkennende fase. Die aanpak wierp z’n vruchten af: het resulteerde in een ontwikkelvisie die afgelopen mei is vastgesteld door de raad. De aanpak behelst een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling, waarbij alle betrokkenen een open en professionele insteek hanteren.

Woensel in Eindhoven

Samenspel voor één stadshart Woensel in Eindhoven

In oktober 2020 maakte BRO een analyserapport over het toekomstperspectief van het winkelcentrum van stadsdeel Woensel in Eindhoven, in opdracht van de gemeente. Daarin is een aantal lijnen uitgezet. Het winkelgebied wordt compacter, krijgt culturele en maatschappelijke functies, én er komen werkplekken. Op dit rapport volgde een visie op wonen en leven in het centrum van Woensel.

Visie op wonen en leven opgesteld

Die visie stelde BRO begin 2021 op in opdracht van de vier samenwerkende Eindhovense woningcorporaties. Met als centrale opgave: hoe verbinden we de omliggende wijken met het centrum, zodat het centrum echt het hart van Woensel wordt. Om dat te bereiken, is het belangrijk om de dominante verkeersinfrastructuur terug te brengen en te verleggen, en de aansluiting met de wijken te vergroenen. Het toevoegen van wonen, zowel in het centrum als direct eromheen, is een belangrijke bouwsteen van de visie.

"Draagvlak van alle partijen. Dat is hier goed gelukt."


Uitwerking gereduceerd tot concrete doelstellingen

De verdere uitwerking van deze complexe opgave is in betrekkelijk korte tijd bij de kladden gevat. Het is gereduceerd tot deze concreet geformuleerde doelstellingen:

  • reductie van circa 10.000 m2 aan detailhandel;
  • toevoeging van circa 25.000 m2 voor maatschappelijke, zorg-, cultuur-, horeca-, sport- en werkfuncties;
  •  toevoeging van minimaal 2.500 woningen.

Draagvlak bij alle betrokken partijen

Dat gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Bij dit soort opgaven is draagvlak nodig van verschillende partijen. Dat is hier goed gelukt: de vier samenwerkende woningcorporaties in Eindhoven willen een rol vervullen in de woningbouwopgave. En de vereniging van eigenaren van de winkelpanden en de ondernemers zijn enthousiast over het nieuwe perspectief. Ook ziet een van de grotere eigenaren van het te transformeren vastgoed, aan de noordrand van het centrum, toekomst in woningbouw. En last but not least: Gemeente Eindhoven wil voortvarend aan de slag en sluit zich aan bij het initiatief van de marktpartijen. De visie sluit aan bij de wensen vanuit de omliggende buurten en van de bezoekers aan het centrum. Een goedlopend participatieproces!

Al deze direct betrokkenen stelden, samen met een groep van adviseurs, in ongeveer anderhalf jaar tijd de Ontwikkelvisie Stadshart Woensel op. BRO mocht in opdracht van en namens Gemeente Eindhoven het totale planproces begeleiden.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman