Visies & gebiedsontwikkelingen

Visies & gebiedsontwikkelingen zijn er op elk gebiedsniveau. Voor regio’s en gemeenten, wijken, buurten en nog kleinere gebieden. De overeenkomst? Het draait altijd om creatieve en enthousiaste samenwerking tussen partijen. Tussen overheden en bewoners voor een aangename leefomgeving. En tussen initiatiefnemers, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren voor een rendabele investering.

In gebieden komen veel opgaven samen zoals de woningnood, veranderende demografie, energietransitie, leegstand, vergroening en klimaatadaptie, mobiliteit & bereikbaarheid, economische ontwikkeling en werkgelegenheid op werklocaties, circulaire economie, menging van functies en de maatschappelijke kansen en behoeften. Wij benaderen deze opgaven integraal en in samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders. Zo kunnen we een optimale strategie en uitvoeringsprogramma uitstippelen. In onze aanpak verbinden wij beleid en uitvoering, ófwel publieke en private belangen.

Hoofdlijnen visies verankeren in programma’s

Ga met onze specialisten aan de slag om deze opgaven stap voor stap uit te werken en het proces met de verschillende stakeholders te doorlopen. Zij geven onder meer advies over de functie en juridische status van de visies en het uitvoeringsprogramma. Met de visies ontstaat breed draagvlak, en met het programma kunt u regie voeren. Hiermee ontstaat samenhang met de andere kerninstrumenten van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan.

Laat u adviseren over:

Creatieve en enthousiaste samenwerking tussen partijen.

Joris Vos
#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos

Projecten

Meer projecten