Stedenbouwkundig plan Watermolenstraat Oploo

Een initiatief met een historische naam: Leeuwenleen. Verwijzend naar het ensemble van de watermolen en twee bouwhoven die tegenover het plangebied liggen. De boerderij van de voormalige melkrundveehouderij is door de tijd heen onderdeel geworden van het ensemble dat samen de entree vormt naar de kern Oploo, en de overgang is naar het landschap. Een prachtige plek die met zorg getransformeerd wordt naar een actieve gemeenschap met bewoners in verschillende levensfasen. De invulling voor de Leeuwenleen is een vorm die past bij de structuur en de traditie van de lokale gemeenschap die Oploo vormt. Het legt niet de nadruk op de stenen maar op de mensen.

P02675_DO_stedenbouwkundig plan_20210812.jpg

De officiële start van de bouw van het buurtschap Leeuwenleen in Oploo heeft 17 november plaatsgevonden. Wethouder Bouke de Bruin van Gemeente Land van Cuijk heeft de eerste schop in de grond gezet en daarmee het startsein gegeven.

BRO heeft het stedenbouwkundig ontwerp en de bestemmingsplan procedure begeleidt voor 18 woningen. Het plan richt zich op het actief samenbrengen van een brede doelgroep. Er zijn kavels voor mensen die zelf hun woning bouwen, eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen. Centraal in het plan staat een gemeenschappelijk paviljoen met moestuin. Dit biedt ruimte voor de wekelijkse kopje koffie met de buren of als thuiswerkplek en klusruimte. Deze centrale en gemeenschappelijke ruimte is doormiddel van een karrepad met het buitengebied verbonden, hierdoor ontstaat een knipoog naar de voormalige functie van het terrein.

Aan de basis van het stedenbouwkundig plan ligt een zorgvuldige analyse die heeft geleid tot ruimtelijke kaders. Die kaders laten de kwaliteiten en kansen van de verschillende gebiedskarakteristieken zien zoals het ensemble van de watermolen, heemkunde en boerderij, beëindiging van de dorpsrand en anderzijds de overgang naar het buitengebied. De boerderijwoning is onderdeel van het lint en het ensemble van de Watermolen, deze zal in ere worden hersteld en het lint wordt verder verdicht om de gewenste entree naar de kern en overgang naar het buitengebied te creëren. Hierdoor ontstaat een tweedeling in het gebied, het lint en het achtererf en wordt een knipoog gemaakt naar het voormalig gebruik van het erf.

Nieuwe ontwikkelingen Watermolenstraat

De nieuwe ontwikkelingen aan de Watermolenstraat sluiten aan bij het lint en vormen een begeleiding naar de korenmolen “De Korenbloem”. Een combinatie van vrijstaande woningen met rijwoningen zorgen voor een geleidelijke overgang en het intact houden van het ensemble rondom de watermolen. De boerderij wordt teruggebracht in de vorm van een woonboerderij met rijwoningen met één tot anderhalve bouwlaag met kap. De vrijstaande woningen sluiten qua sfeer en bouwstijl hierop aan maar zijn geen onderdeel van het ensemble, wel van het lint waardoor gedifferentieerde gevelaanzichten, kapvormen en oriëntatie mogelijk is.

Het erf

Het groene plein is het hart van het plan. Hier ontmoet je elkaar. Met een gemeenschappelijke ruimte: het paviljoen. Het is dé plek waar de bewoners samen van een kopje koffie genieten, een feestje houden of waar ze zomaar bij elkaar komen. Je kunt er als bewoner op afstand werken, je buurtgenoten ontmoeten of in de gemeenschappelijke moestuin werken. Het paviljoen en de moestuin zijn van alle bewoners samen, elke koper wordt voor 1/18 deel eigenaar. Gezamenlijk dragen de kopers zorg voor het onderhoud en beheer. Rondom deze plek staat een mix van verschillende woningtypen, van starters tot zelfbouw en levensloopbestendig. Het voornaamste is dat interactie plaatsvindt met het middengebied ondanks de royale privé tuinen van deze percelen. Door de oriëntatie van de hoofdmassa’s te combineren met veranda’s ontstaat een voorruimte die uitnodigt om in te verblijven en die is gesitueerd richting het middengebied. Middels een karrepad vanaf het paviljoen naar het buitengebied is een knipoog gemaakt met het agrarisch verleden.

Overgangszone

Het verkavelingsplan wordt afgerond door een inpassingsstrook waardoor een rommelige uitstraling en verschillende erfafscheidingen richting het buitengebied worden voorkomen. De molenbiotoop wordt gerespecteerd door het toepassen van een strook met struikgewassen en geen bomen. Aan de buitenzijde ligt een pad om de strook te kunnen onderhouden, de andere zijde zal door de toekomstige bewoners onderhouden worden aangezien dit fungeert als hun erfafscheiding. Een aansluiting wordt gemaakt op het graancirkelpad dat ten zuidoosten van het plangebied loopt om een alternatieve en kortere route aan te kunnen bieden die door het plan naar de korenmolen loopt.

P02675_Dwarsprofielen_20210730.jpg
    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Land van Cuijk

Locatie

Oploo

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Marc Oosting