Gezamenlijke doelstelling in 2030 voor Laag Holland bereiken

Laag Holland: groen, weids en in beweging. Met het gebiedsprogramma worden de grote opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling in samenhang geagendeerd om de gezamenlijke doelstelling in 2030 te bereiken. 

LaagHolland_beeld.jpg

Uniek landschap 

Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. In beweging vanwege grote opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling. Extra uitdaging is dat deze opgaven in onderlinge samenhang moeten worden opgelost. 

Unieke aanpak

De dynamiek is hoog en de opgaven urgent. Het gebiedsprogramma kent een groot aantal partners waarmee moet worden samengewerkt. De grootste uitdagingen zijn samenhang creëren tussen de sectorale doelen, deze SMART formuleren, en op zoek gaan naar win wins, meekoppelkansen en meerwaarden. Samen hebben we een unieke aanpak ontwikkeld, waarbij het gebiedsprogramma geen concrete projecten oplegt aan de deelgebieden, maar elk deelgebied een heldere concrete opdracht meegeeft. Deze opdracht kan elk deelgebied op passende wijze invullen. Met concrete kritische prestatie-indicatoren worden de resultaten gemeten, zodat het behalen van de gezamenlijke doelen gewaarborgd is. 

Inloggen naar project dashboard
    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Locatie

Noord-Holland

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten