Omgevingsvisie Ermelo

Gemeente Ermelo wil de kerninstrumenten optimaal op elkaar afstemmen in de omgevingsvisie.

In het voorjaar van 2020 is Gemeente Ermelo gestart met de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het instrument programma. Ermelo heeft de ambitie de kerninstrumenten optimaal op elkaar af te stemmen.

BRO werkt aan deze trajecten vanuit één visie en één team. Corona heeft niet tot vertraging geleid: alle sessies zijn digitaal georganiseerd, zowel ambtelijk, bestuurlijk als met stakeholders en ketenpartners. Om informatie bij de inwoners op te halen is via Maptionnaire een digitale enquête uitgezet. Dit heeft veel relevante informatie opgehaald zoals ontbrekende schakels in wandel- en fietspadennetwerk en potentiele locaties voor woningbouw.

Bijna 1.000 inwoners hebben de enquête ‘Puzzel mee aan Ermelo’ ingevuld! Ook is door leerlingen van een middelbare school relevante inbreng geleverd. Vóór de zomer van 2021 is het Advies Programma’s opgeleverd. Voor de omgevingsvisie is de inspraakprocedure doorlopen. De omgevingsvisie voor Ermelo is 26 januari 2022 vastgesteld. Het omgevingsplantraject loopt nog volop.

www.omgevingsvisieermelo.nl

    Deel deze pagina
#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Thijmen van Gompel