Gebiedsprogramma Laag Holland

De opgaven in het landelijk gebied zijn urgent. De provincie stelt ambitieuze en soms abstracte sectorale beleidsdoelen vast m.b.t. de regio. Maar hoe zorg je er als provincie voor dat alle doelen worden behaald? Hoe maak je een goede afweging tussen conflicterende doelstellingen en hoe krijg je inzicht of de concrete gebiedsprocessen leiden tot het behalen van de abstracte doelstellingen?

Groen, weids en in beweging

Met deze opgaven is BRO begin 2021 aan de slag gegaan. Samen met de provincie en de gebiedspartijen is hard gewerkt aan het Gebiedsprogramma Laag Holland. Na een enerverend proces heeft dit geleid tot een nieuwe aanpak voor gebiedsprocessen. In september 2022 heeft Provincie Noord-Holland het gebiedsprogramma vastgesteld!

Laag Holland: groen, weids en in beweging. Met deze slogan zijn we gestart met het gebiedsprogramma waarmee de provinciale doelstellingen in 2030 gerealiseerd kunnen worden. Om succesvol te kunnen zijn moet het gebiedsprogramma breed gedragen worden. Van provincie tot gemeente, van waterschap tot natuurbeheerder, alle partijen moeten de energie en verantwoordelijkheid voelen met het programma aan de slag te gaan. En al vroeg in het proces blijkt dat een conventionele aanpak niet werkt. De regio zit niet te wachten op een programma met een set van projecten, die er samen toe leiden dat de provinciale doelen worden behaald.

Nieuwe aanpak: het proces centraal

De gebiedspartijen willen meer inspraak. Het programma moet het gebied de vrijheid geven met eigen oplossingen te komen. Oplossingen die écht bij een gebied passen. Oplossingen die nú nog niet bedacht zijn. Een flexibel programma, met duidelijke kaders en een helder dashboard. Individuele interviews en groepsessies met bestuurders van de verschillende organisaties gaven duidelijkheid. De verhoudingen tussen partijen werden duidelijk en hebben geleid tot onze nieuwe aanpak, bestaande uit drie delen:

  1. bestuurlijke focus
  2. handelen & perspectief
  3. initiatief & projecten

Bestuurlijke focus

Bij bestuurlijke focus staan de provinciale doelstellingen centraal. Alle provinciale beleidsdocumenten zijn doorgespit. De relevante doelstellingen zijn samengevat tot een lijstje van 18, en vertegenwoordigen 'wat' de provincie belangrijk vindt in de regio. Dit lijstje is de gebiedsopdracht van de bestuurders. Hoe we dit voor elkaar gaan krijgen is hier nog niet aan de orde.

Handelen & perspectief

Handelen en perspectief gaat over inzicht. De 18 doelstellingen zijn uitgewerkt tot een set met meetbare resultaten of indicatoren waarmee gemeten kan worden in welke mate wordt bijgedragen aan de doelstellingen. Deze monitor of dashboard heeft twee doelen. 1. Inzicht geven aan de gebiedspartijen hoe de oplossingen die zij bedenken aansluiten bij de provinciale doelen. 2. Inzicht geven aan de bestuurders of de realisatie van de doelstellingen op schema ligt.

Initiatief & projecten

Bij initiatief en projecten gebeurt het echte werk: samenwerken, discussiëren en oplossingen bedenken. Geen one size fits all oplossingen, maar oplossingen die écht bij een gebied passen. Daarmee ontstaat de vrijheid voor een totaal andere oplossing dan voor het buurgebied, die toch aan hetzelfde doel bijdraagt.

En nu vooruit!

De eerste versie van het gebiedsprogramma is opgeleverd. Het gebied kan ermee aan de slag. De aanpak is niet in beton gegoten. Wij leveren de 0.5 versie op. Het gebied moet ermee aan de slag om te finetunen, aan te scherpen en aan te passen zodat het volledig aansluit bij hun wensen. Voor nu en de toekomst. Zodra 1.0 versie gereed is, kunnen ze aan de slag. Monitoren, plannen en discussiëren. Plannen maken, inzicht krijgen en de schop in de grond. Gaandeweg zullen nieuwe inzichten ontstaan en zullen vele nieuwe versies van het programma tot stand komen. Met één gezamenlijk doel: Laag Holland: groen, weids en in beweging.

Klik hier voor het Gebiedsprogramma Laag Holland
    Deel deze pagina
#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten