Economische visie 2030 voor Oisterwijk

In 2030 is Oisterwijk een groene, gastvrije, toekomstbestendige werkgemeente. Hét uitgangspunt van de nieuwe economische visie die de Oisterwijkse gemeenteraad eind mei 2024 unaniem heeft vastgesteld. BRO stelde de visie op en begeleidde het volledige proces.

Drie strategische lijnen voor de economische visie

De economische visie is vormgegeven langs drie strategische lijnen. De eerste lijn is de toekomstbestendige werkgemeente. Gemeente Oisterwijk heeft hierbij flinke uitdagingen in het vinden van ruimte voor bedrijven, de krappe arbeidsmarkt en het vernieuwen en verduurzamen van de economie. De tweede lijn is de gastvrije gemeente. Waarbij met name kan worden doorgegaan op de ingeslagen weg door het versterken van de detailhandel in de dorpscentra en de vrijetijdseconomie. De derde strategische lijn is samenwerking. Oisterwijk wil de samenwerking onder meer versterken door de oprichting van een multi helix economisch platform waarin ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn.

Oisterwijkse economie in beeld

De nieuwe economische visie 2030 is in fases tot stand gekomen. Gestart is met een evaluatie van de vorige visie. Vervolgens zijn de sociaal economische ontwikkelingen, beleid en trends in beeld gebracht, en is een SWOT analyse opgesteld. Deze analyse vormde de basis voor de nieuwe economische visie.

Samen nadenken over de toekomst

Bedrijven en partners in de lokale economie zijn intensief betrokken bij het opstellen van de visie. Met ondernemersverenigingen, centrummanagement en partijen in het buitengebied is gesproken, waarbij het oude beleid is geëvalueerd en ideeën voor de toekomst zijn uitgewisseld. Daarnaast is een avond georganiseerd over de Oisterwijkse economie, waarbij het bedrijfsleven en instellingen breed waren vertegenwoordigd. Met de gemeenteraad van Oisterwijk is een open gespreksavond gehouden.

Economische visie 2030 Oisterwijk

Oisterwijk kan vooruit met de nieuwe economische visie met veel ambitie en behoorlijk wat uitdagingen. De volgende stap is om de visie te vertalen in een uitvoeringsprogramma. Daar gaat de gemeente nu mee aan de slag.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Oisterwijk

Locatie

Oisterwijk

Afronding

2024

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Henry de Vaan