Gebiedsvisie Dijnselburg Zeist

Het ontwerp Gebiedsvisie Dijnselburg is klaar en ligt ter inzage. Samen met Gemeente Zeist heeft BRO de afgelopen periode hard gewerkt aan het samenstellen van een ruimtelijke visie op het gebied. Dit heeft geleid tot de ontwerp gebiedsvisie. Nog voor de zomer gaan we met omwonenden en belanghebbenden in gesprek over deze gebiedsvisie voor Dijnselburg.

Gebiedsvisie voor de toekomst

In een gebiedsvisie staat beschreven wat we met dit gebied voor ogen hebben. Dit gebeurt aan de hand van thema's zoals natuur & ecologie, landschap & cultuurhistorie, wonen & werken, recreëren en mobiliteit. Het is een leidraad die gemeente en provincie gebruiken om toekomstige plannen te toetsen.

Wat willen we bereiken in het gebied?

Een bosrijk, historisch landgoed met aangrenzend een vakantiepark, zwembad en sporthal en een restaurant. Dat is Dijnselburg in Zeist nu. Maar in de toekomst moet het transformeren tot een samenhangend gebied waar een groene buurt met zo’n 200 woningen onderdeel van gaat uitmaken.

Onze visie in vijf pijlers

Onze visie richt zich op het herstellen van samenhang en kwaliteit, met respect voor de rijke cultuurhistorie en aandacht voor ecologische en economische vitaliteit.

  1. Passend in het grotere geheel: Dijnselburg is historisch verbonden met zijn omgeving door routes en landgoederen. Herstel van het bos- en parkkarakter, met afwisseling van open plekken en bebossing, eenheid en verbinding met de Utrechtse Heuvelrug.
  2. Landgoed Staat Centraal: restanten zoals oude boomlanen, open velden en historische gebouwen vormen de basis voor toekomstige ontwikkelingen. Deze elementen vertellen het verhaal van Dijnselburg.
  3. Eenheid Herstellen: structuurdragers zoals de centrale as, ganzenvoet en bos- en parkkarakter zorgen voor samenhang en herkenbaarheid van het landgoed.
  4. Rust én Reuring: het landgoed biedt ruimte voor zowel natuur en rust als levendigheid. Natuurgebieden versterken ecologische en recreatieve waarden, terwijl de sportlocatie en woningen zorgen voor levendige activiteiten.
  5. Ruimte voor Ontwikkeling: ontwikkelingen zoals woningbouw worden zorgvuldig ingepast, met maximaal 200 woningen in de woon- en sportzones, om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van Dijnselburg. Onze visie voor Dijnselburg streeft naar een harmonieuze balans tussen geschiedenis, natuur en moderne ontwikkeling, waardoor we bouwen aan een duurzaam en toekomstbestendig gebied.

Klik hier voor de Gebiedsvisie Dijnselburg.

    Deel deze pagina
#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Thijmen van Gompel