Gebiedsvisie Dijnselburg in Zeist

BRO maakte de omgevingsanalyse en gebiedsvisie, en organiseerde interactieve sessies met alle leden van de participatiegroep zoals omwonenden.

DJI_0166-2_bewerkt.jpg

Gemeente Zeist werkt aan de versnellingsopgave woningbouw, en onderzoekt welke gebieden daarvoor geschikt kunnen zijn. In de gemeentelijke structuurvisie is het gebied tussen de A28 en de Amersfoortseweg aangewezen als integrale ontwikkelingszone, waar de leefbaarheid, samenhang en ruimtelijke kwaliteit moeten worden verbeterd. Dit gebied ligt buiten de rode contour, kent verschillende functies en grondeigenaren (camping, zwembad, atletiekbaan, landgoed Dijnselburg, restaurant, benzinepomp), en ligt midden tussen natuurgebieden.

Vanwege het maatschappelijk belang heeft Gemeente Zeist de regie genomen op het gebiedstransformatieproces. BRO ondersteunt de gemeente hierbij met een omgevingsanalyse, interactieve sessies en een gebiedsvisie. In eerste instantie heeft BRO een kwaliteitskader opgesteld dat, in samenwerking met gebiedseigenaren en andere leden van de participatiegroep zoals omwonenden, wordt uitgewerkt tot een gebiedsvisie voor Dijnselburg.

    Deel deze pagina
#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Piet Zuidhof