Sprekende omgevingsvisie voor Súdwest-Fryslân, in woord en beeld

Inhoudelijk is de omgevingsvisie gebaseerd op de resultaten van het ‘Rondje Súdwest’: gesprekken met de samenleving.

Klankbord

In eerste instantie had Gemeente Súdwest-Fryslân de ambitie zoveel mogelijk zelf te doen in het omgevingsvisieproces, zowel inhoudelijk als bij het interne en externe proces. Daarbij was wel behoefte aan een klankbord en een partij die de resultaten vertaalde in een sprekende omgevingsvisie, in woord en beeld.

Ambtelijke sessies en bestuurlijke werkbijeenkomsten

Gedurende het traject is aan BRO toch de vraag gesteld integrale ambtelijke sessies te organiseren evenals bestuurlijke werkbijeenkomsten. Via de integrale sessies wordt gewerkt aan het gedachtegoed van de Omgevingswet. Ambtenaren van verschillende disciplines brainstormen samen en worden uitgedaagd op elkaars stoel te gaan zitten.

Sustainable Development Goals centraal

Bijzonder aan de omgevingsvisie Súdwest-Fryslân is dat de internationaal opgestelde en nationaal bekrachtigde Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal staan in de opzet. Deze goals zijn in een VNG pilot waaraan de gemeente heeft deelgenomen vertaald naar het Kompas voor de Leefomgeving. Inhoudelijk is de omgevingsvisie gebaseerd op de resultaten van het ‘Rondje Súdwest’: gesprekken met de samenleving. De omgevingsvisie wordt vormgegeven als website, waardoor iedereen op alle locaties de visie kan inzien.

    Deel deze pagina
#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jasmijn van Tilburg